• Inmiddels zijn de Andropov-kinderen alle drie in een besneeuwd Kiev

    Olga Andropova

Broers Andropov uitgezet naar Oekraïne

CULEMBORG Vrijdag diende bij de rechtbank Utrecht het bezwaar tegen de afwijzing van een verblijfsvergunning om in Nederland speciaal onderwijs te kunnen volgen voor Maksim Andropov en een verblijfsvergunning voor zijn broer Denis om bij zijn broer te mogen blijven. Nadat de rechtbank de belangen van het kind en die van de staat afwoog, besloot deze toch tot een negatief besluit. De aanvraag van een verblijfsvergunning om onderwijs te kunnen volgen is afgewezen. Een bezwaar tegen deze afwijzing moet nog behandeld worden. Een aanvraag voorlopige voorziening (spoed vovo) om de kinderen uit detentie te halen is afgewezen. Ook een beroep door het Culemborgse college op staatssecretaris Harbers om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken, werd die avond nog afgewezen. De tijdelijk teruggereisde kinderen zijn zaterdag uitgezet en in Kiev herenigd met hun familie.

door Simon Dijk 

Maksim (14) en Denis (10) werden door de Koninklijke Marechaussee tot de douane op het vliegveld van Kiev begeleid. Bij de familie bestaan zorgen over hoe het verder moet met hun verblijf, onderwijs en de spanningen in het land die ernstig oplopen. De hoofdredenen voor de bezwaren van het hier al 17 jaar wonend en geworteld gezin. In het detentiecentrum Zeist waar de kinderen een paar dagen in bewaring verbleven, konden zij nog wel van vriendjes afscheid nemen. De laatste wens om Tim Hofman nog te zien kon, hoewel hun afdeling wel voorbereid was op zijn bezoek, niet vervuld worden. Er zou namelijk geen bezoektijd meer over zijn geweest. Zo meldt Susanna van Citters van Burgerinitiatief Kinderpardon. Tot overmaat van ramp werd hun bagage wel ingecheckt, maar niet ontvangen. De kinderen hadden vreemd genoeg ook geen bagagesticker op hun paspoort.

GEEN EINDE Een emotionele moeder Olga laat weten: ,,Ik heb nog steeds hoop en we vechten door." De reguliere bodemzaak die ziet op toelating op grond van humanitaire redenen, wordt op 18 december behandeld. In die zaak is juridisch adviseur King de gemachtigde van de familie. Op aanraden van Flip Schüller, de advocaat van de Armeense kinderen Lily en Howick, is door de Andropovs advocate Monique Muller ingeschakeld om een bezwaarschrift in te dienen tegen de afwijzing van de aanvraag voor een verblijfsvergunning om studieredenen. Dit omdat Maksim hier de onmisbare begeleiding voor zijn taalontwikkelingsachterstand kan krijgen. Hulp die hij vanaf jongs af aan al krijgt. Door het detentiecentrum Zeist kregen zij advocaat Ferdinand Verwey van 3Advocaten als piketadvocaat toegewezen. Deze zet zich in tegen het feit dat deze minderjarige jongens ten onrechte een bewaringsmaatregel hebben ondergaan. De uitspraak volgt eind deze week.

KINDERBELANG Ook het Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg blijft strijden om de belangen ook van de andere bijna 400 met uitzetting bedreigde kinderen voorop te stellen. Omdat nu niet gehandeld wordt in het belang van het kind. Simone Visser van het Burgerinitiatief : ,,Ook de politiek wordt hiermee geschaad. We leren dat de overheid niet betrouwbaar is, dat kinderrechten er niet toe doen." Daarom ook blijven ruim 130 Kinderpardon gemeenten zich inzetten voor een écht Kinderpardon.