• Bloemen afscheid bij het detentiecentrum Zeist.

    Felicia de Leng

Broers Andropov worden zaterdagmiddag uitgezet

CULEMBORG Deze vrijdag diende bij de rechtbank Utrecht het bezwaar tegen de afwijzing van een verblijfsvergunning om in Nederland (speciaal) onderwijs te kunnen volgen voor Maksim Andropov en een verblijfsvergunning voor zijn broer Denis om bij zijn broer te mogen blijven. Nadat de rechtbank de belangen van het kind en die van de staat afwoog, besloot deze toch negatief te beslissen. Ook een beroep op staatssecretaris Harbers om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken, door het Culemborgs College werd diezelfde avond nog afgewezen. De kinderen werden zaterdagmiddag vanaf Schiphol uitgezet.

door Simon Dijk

Maksim (14) en Denis (10) worden door de Dienst terugkeer en Vertrek tot de douane op het vliegveld van Kiev begeleid. Maksim hoeft deze keer niet in handboeien. Hoe zij door de douane aldaar worden geholpen was tot kort voor vertrek nog onbekend bij de familie. Bij hen bestaat nog de twijfel over hoe het verder moet met het verblijf, onderwijs en met de spanningen in het land die alleen maar lijken op te lopen. De hoofdredenen voor al hun bezwaren. In het detentiecentrum Zeist hebben de kinderen nog wel kunnen spelen met vriendjes. De laatste wens om Tim Hofman nog te zien kon, hoewel hier overleg over bestond en de afdeling waar de jongens zich bevonden zelfs voorbereid was op zijn bezoek, niet vervuld worden. Er zou namelijk geen bezoektijd meer over zijn geweest meende hun collega. Zo meldt Susanna van Citters van Burgerinitiatief Kinderpardon. Tot overmaat van ramp wordt hun bagage die is achtergebleven bij de vreemdelingenpolitie op Schiphol, deze zondag nagestuurd. De kinderen hadden ook geen bagagesticker op hun paspoort. Een grote knuffel, een x box en een extra tas kleding zijn na weging in het detentiecentrum achtergebleven.

GEEN EINDE Een emotionele moeder Olga laat weten: ,,Ik heb nog steeds hoop en we vechten door." De reguliere bodemzaak, die nog gevolgd wordt door juridisch adviseur King en die ziet op toelating op grond van humanitaire redenen, wordt op dinsdag aanstaande, 18 december, in de rechtbank Utrecht behandeld. Alleen mag deze zaak niet worden afgewacht in Nederland.
Om de familie verder bij te staan is op aanraden van Flip Schüller, de advocaat van de Armeense kinderen Lily en Howick, advocate Monique Muller ingeschakeld om een bezwaarschrift in te dienen tegen de afwijzing van de eerder genoemde aanvraag voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden om Maksim hier naar school te kunnen laten gaan waar hij begeleid kan worden voor zijn taalontwikkelingsachterstand. Vanaf het moment dat de jongens door alle hekken van het detentiecentrum heen waren, afgelopen woensdag, kregen zij advocaat Ferdinand Verwey van 3Advocaten als piketadvocaat toegewezen. De minderjarige jongens hebben ten onrechte een bewaringsmaatregel ondergaan. Hiertegen zet Verweij zich in. Een uitspraak volgt eind aankomende week.

KINDERBELANG Ook voor het Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg is het belangrijk om te blijven strijden om de belangen ook van de andere bijna 400 kinderen voorop te stellen. Ze zien dat een rechter, zoals nu gebeurt, kan beslissen, maar dat er niet gehandeld wordt in het belang van het kind. Simone Visser van het Burgerinitiatief : ,,Ook de politiek wordt hiermee geschaad. We leren dat de overheid niet betrouwbaar is, dat kinderrechten er niet toe doen".

LICHTJES Van 14 tot en met 16 december worden wensen in Joris' Kerstboom gehangen. Om te laten zien 'Wie zet jij in het licht?'. Mensen uit het hele land komen naar Joris' Kerstboom om er een foto in te hangen van een bijzonder persoon die zij graag in het licht willen zetten. De grote kerstboom is een ontmoetingsplaats waar je elkaar ten huwelijk kunt vragen, een reddende engel kan bedanken, sorry kan zeggen of een hechte vriendschap kan vieren. Hij staat op de Varkensmarkt

Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg besteedt aandacht aan de uitgezette familie Andropov door fotootjes en berichtjes in de kerstboom op de Varkensmarkt te hangen, in het kader van Joris' Kerstboom... ,,Een lichtje en berichtje voor onze kinderen Andropov..." Er kunnen berichten achtergelaten worden via https://www.facebook.com/events/305093036772910/