• Theo van Dam - Culemborg

Budget amateurkunst naar Cultuurfonds Culemborg

CULEMBORG Met ingang van 1 januari 2017 moeten aanvragen voor een financiële bijdrage voor projectmatig opgezette voorstellingen en evenementen in het kader van amateuristische kunstbeoefening ingediend worden bij het Cultuurfonds Culemborg. Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft in overleg met het bestuur van het Cultuurfonds Culemborg besloten om het budget voor projectsubsidies amateuristische kunstbeoefening over te hevelen naar het Cultuurfonds.

Joost Reus, wethouder cultuur van de gemeente Culemborg: ,,Voor koren, muziek- en theatergroepen en andere cultuuraanbieders is er nu een duidelijk adres waar ze een aanvraag voor een financiële bijdrage kunnen doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het budget voor amateurkunst bij het Cultuurfonds Culemborg in goede handen is. Het Cultuurfonds vervult zijn rol met enthousiasme en grote deskundigheid en maakt de verwachtingen meer dan waar."

De omvang van het budget blijft hetzelfde, het gaat niet om een bezuiniging. De gemeenteraad stelt jaarlijks bij de behandeling van de begroting de hoogte van het budget vast. De criteria die het Cultuurfonds nu hanteert worden zodanig bijgesteld dat de intentie en de inhoud van de huidige Deelverordening projectsubsidies amateuristische kunstbeoefening in de nieuwe bijdrageregeling van het Cultuurfonds volledig worden gerespecteerd. Er valt dus niemand als gevolg van de overheveling van het budget 'buiten de boot'. In het verlengde van de overheveling van het budget wordt de gemeentelijke deelverordening ingetrokken en komt het oude aanvraagformulier te vervallen.

De overheveling van het budget voor projectsubsidies naar het Cultuurfonds vormt het voorlopige sluitstuk van het raadsbesluit in 2013 om het cultuurbeleid en de daarbij horende middelen terug te geven aan de stad. Het stadsgesprek kunst en cultuur, de Cultuurvisie en de oprichting van het Cultuurfonds zijn stappen in hetzelfde proces die hier aan zijn voorafgegaan.