• Er is o.a. meer begroot op Wmo-begeleiding zorg in natura

    Pixabay

Budget Jeugdzorg en Wmo met 2,9 miljoen euro overschreden

CULEMBORG Het college van B en W heeft donderdag de gemeenteraad geïnformeerd dat in het eerste kwartaal van 2019 een forse overschrijding op de budgetten van jeugdzorg en Wmo is geconstateerd. Het gaat om in totaal €2,9 miljoen, maar nog niet alle cijfers zijn precies bekend.

door Tanja Moody

De eerste reden is dat in 2018 meer kosten zijn gemaakt dan begroot. Dat heeft te maken met nagekomen facturen van zorg die in eerdere jaren is geleverd. In totaal is €1,3 miljoen aan facturen ontvangen over geleverde zorg in 2015, 2016 en 2017. In de budgetten was in totaal €540.000 hiervoor gereserveerd, dus een overschrijding van €760.000 en ongedekt. Indien voor 2018 met dezelfde kosten rekening wordt gehouden, is het saldo voor 2015 en 2016 nog voordelig, maar het saldo voor 2017 en het voorlopige saldo voor 2018 pakken negatief uit.

De tweede reden is dat in 2018 bij verschillende budgetten meer is uitgegeven dan was begroot. In totaal is er €3,2 miljoen meer gefactureerd dan begroot op jeugd GGZ, Wmo-begeleiding zorg in natura, jeugd ambulant en landelijke transitie-arrangementen. Omdat op andere gebieden minder is uitgegeven (wet sociale werkvoorziening, innovatiebudget, minimabeleid en Pgb Wmo-begeleiding) is het totale tekort in het sociale domein over 2018 ongeveer €1,6 miljoen.

RESERVE SOCIAAL DOMEIN In een kanttekening wijst het college erop dat in de jaarrekening de bedragen op een aantal onderdelen nog zullen wijzigen. Daarnaast is nog niet bekend welke onderdelen structureel of incidenteel zijn. Voor onverwachte uitgaven in het sociaal domein is een bestemmingsreserve sociaal domein beschikbaar van €4,7 miljoen euro, waarvan €1 miljoen reeds is gereserveerd. Indien deze reserve in de jaarrekening wordt gebruikt, dan daalt de reserve van €2,4 miljoen naar €1,3 miljoen.