• Martin Smaling

Buitenlands slib naar Redichemse Waard

CULEMBORG Baggerbedrijf Van Waning stort straks wellicht grond uit Frankrijk die overblijft na de aanleg van de Parijse metro in de Redichemse Waard, zo blijkt uit een met steun van onder meer Stichting Culemborg Nieuws in de Gelderlander verschenen artikel van onderzoeksjournalist Bram Logger.

door Brigitte Vergouwen

In het stuk valt te lezen dat het volgens Van Waning gaat om licht vervuilde grond. Eerder heeft Sanderse de Redichemse Waard dieper uitgegraven dan was toegestaan. Dit heeft achteraf bezien een voordeel. Onderzoek van Laura Seelen van het Nederlands Instituut voor Ecologie toont aan dat diepe plassen schoner zijn dan ondiepe plassen, omdat schoon grondwater in de plas komt en de diepte een 'val voor voedingsstoffen' is, waardoor er minder blauwalg is en het water schoner blijft.

BUITENLANDS SLIB De achterliggende gedachte van de overheid om slibstort in oude zandwinputten toe te staan, is de berging van baggerslib uit rivieren en sluizencomplexen in Nederland. Door het storten van buitenlands slib blijft er mogelijk te weinig ruimte over voor afvoer van Nederlands slib in de toekomst.

Ander nadeel van slib niet afkomstig uit hetzelfde gebied als de plas is de mogelijke andere samenstelling en een teveel aan voedingsstoffen. Buitenlands slib wordt in het land van herkomst getest op vervuiling en dit is meestal minder streng dan in Nederland.

Reactie gemeente

Wethouder Collin Stolwijk reageert tamelijk onbewogen: ,,Dit verandert niets aan de opdracht en het kader dat we van de gemeenteraad hebben gekregen. Kwaliteitsverbetering in de Redichemsche waard is leidend. Er komt geen slibstort als dat niet noodzakelijk is om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. De ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden van de Redichemsche waard zijn belangrijk en staan niet ter discussie. Het is landelijke wetgeving die stort van buitenlands slib mogelijk maakt. De gemeente verwondert zich daarover."

Kamervragen

Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, heeft naar aanleiding van het artikel in de Gelderlander kamervragen gesteld aan de minister van infrastructuur en waterstaat over de stort van vervuilde grond en slib uit het buitenland in Nederlandse recreatieplassen, met name de Redichemse Waard. Zij vraagt aandacht voor: de samenstelling van de te storten grond, keuring in Nederland van in Nederland gestorte grond, borging dat geen verontreinigd slib wordt toegepast, de rol van Rijkswaterstaat, de opbergcapaciteit in diepe plassen voor toekomstige binnenlandse behoefte en toezicht en handhaving in de Omgevingswet. De minister heeft drie weken de tijd om te reageren.

Daniël Jumelet, van de CU Culemborg, zegt blij te zijn dat deze feiten boven water komen. ,,Dit is erg belangrijke informatie voor het proces dat nu loopt tussen de belanghebbenden in de Redichemse Waard. Slibstort kan alleen als dit noodzakelijk is voor kwaliteitsverbetering. Er is nu een grote kans dat het slib zelf een verslechtering veroorzaakt."