• Politie.nl

Burgemeester sluit pand vanwege hennepkwekerij

CULEMBORG Aan de Zandstraat 24 in Culemborg ontmantelde de politie recent een net geoogste hennepkwekerij. In het pand stonden 150 gebruikte bloempotten met in iedere bloempot een afgeknipte stengel van een volgroeide hennepplant. De burgemeester van Culemborg heeft vervolgens besloten om het pand met ingang van 23 april 2019 te sluiten voor een periode van drie maanden. Dit gebeurt op basis van de Opiumwet (artikel 13b).

De gemeente Culemborg zet in op het tegengaan van deze vorm van criminaliteit. Burgemeester Gerdo van Grootheest: De handel in drugs is een ernstige aantasting in de veiligheid en het woon- en leefklimaat van onze inwoners. Bovendien zorgt het voor dalende huur- en verkoopprijzen van woningen en brandgevaar. De burgemeester roept verhuurders van bedrijfspanden op om regelmatig te controleren wat er in hun pand gebeurt. Zij kunnen ook altijd contact opnemen met de gemeente of met de politie om advies te vragen.

Daarnaast is het houden van een hennepkwekerij in een garage een voorbeeld van ondermijnende criminaliteit. Bij ondermijnende criminaliteit is er meestal sprake van verwevenheid van onder- en bovenwereld. Legale structuren worden dan gebruikt voor illegale activiteiten. Ondermijnde criminaliteit vormt een bedreiging voor de integriteit van de samenleving. De gemeente Culemborg werkt samen met politie en openbaar ministerie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De aanpak van ondermijning is een van de prioriteiten als het gaat om veiligheid in de stad. De integrale aanpak is gericht op de inzet van preventieve, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke, fiscale en/of strafrechtelijke instrumenten.