• Gemeente Culemborg
  • Gemeente Culemborg
  • Gemeente Culemborg
  • Gemeente Culemborg
  • Gemeente Culemborg
  • Gemeente Culemborg
  • Gemeente Culemborg

Burgemeester Van Schelven beantwoordt vragen van lezers

CULEMBORG Per 1 september gaat burgemeester Roland van Schelven met pensioen. Een mooie aanleiding voor de Culemborgse Courant haar lezers op te roepen met vragen te komen voor de vertrekkende burgervader. De reacties stonden garant voor een interessant gesprek.

door Brigitte Vergouwen

In zijn kantoor uitkijkend over heel Culemborg zegt Van Schelven het leuk te vinden dat de vragen vanuit de Culemborgse bevolking komen. Het is duidelijk - ook later tijdens het interview - dat hij geniet van de interactie met de inwoners. Soms kan het gesprek even fel worden, maar altijd betrokken en vaak met gevoel voor humor.

Vanwaar de overstap vanuit het onderwijs naar de politiek?

,,Als voorzitter van een basketbalclub in Gouda kwam ik in aanraking met de gemeentelijke politiek. Ik raakte maatschappelijk betrokken, werd lid van de steunfractie D66 en na twee termijnen als raadslid en een als wethouder in Gouda solliciteerde ik naar de functie van burgemeester van Culemborg. Ik had daarvoor al 26,5 jaar in het MBO-onderwijs gewerkt."

De overige vragen die de redactie ontving, richtten zich meer op het nu en op de politiek. Roland van Schelven is bij zijn afscheid 10 jaar burgemeester van Culemborg geweest. Hij heeft drie colleges meegemaakt. ,,Alle drie waren prettig en collegiaal. Zo ook de samenwerking met de twee gemeentesecretarissen, drie griffiers, de mensen uit de werkorganisatie, politie, brandweer en alle partners waarmee we nauw samenwerken", aldus Van Schelven.

Welke speerpunten heeft u nog op uw agenda staan die u graag af had willen maken?

,,Hart van Nieuwstad. Dat gebied had ik graag bebouwd gezien. Het was al onbebouwd tijdens mijn eerste werkbezoek. Sommige gebieden duren langer voordat je ze mag bebouwen dan andere gebieden. Ook, door mijn liefde voor monumenten, had ik meer voor de monumentenzorg willen betekenen nu de begroting hiervoor naar beneden is bijgesteld."

Waarom denkt Culemborg wel over voldoende bestuurskracht te beschikken en een vergelijkbare grote gemeente als Geldermalsen in deze streek niet?

,,Allereerst wil ik als collega-burgemeester zeggen dat Geldermalsen over voldoende bestuurskracht beschikt. Met de ontwikkelingen die landelijk gaande zijn, ontkomt Culemborg niet aan intensievere samenwerking. We werken al nauw samen met de andere gemeentes in Rivierenland via de Regio Rivierenland. Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot samenwerking op het gebied van afvalverwerking (AVRI), het heffen en innen van belastingen (BSR), vergunningverlening, toezicht en handhaving (Omgevingsdienst Rivierenland) en werk en inkomen (Werkzaak Rivierenland). Daarnaast werken we sinds 2014 nauw samen met Geldermalsen en Tiel en hebben we financiën, p&o en ict ondergebracht in de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. Al die medewerkers zijn inmiddels te vinden in ons stadskantoor. Samenwerking is nodig."

Hoe hij vindt dat hij is omgegaan met 'politieke belangen' versus wat zijn hart hem zou laten doen? Denk aan vluchtelingen.

,,Kent u het gezegde 'naar Culemborg gaan'? Dat betekent dat als men vroeger nog ergens een rekening had openstaan en die niet wilde of kon betalen men dan naar Culemborg vluchtte. Culemborg was in die tijd een vrijstad met eigen wetten en regels. En Culemborg is nog steeds een gastvrije stad met meer dan 60 verschillende nationaliteiten, die open staat voor mensen die op de vlucht zijn. Dat is een kwaliteit. Met het eerdere AZC hebben we goede ervaringen. Het meeste commentaar kregen we toen het sloot."

Hoe kijkt u achteraf aan tegen de aanpak in Terweijde?

In de wijk Terweijde waren er problemen met Marokkaanse en Molukse jongeren, een situatie die escaleerde tijdens de Oudejaarsnacht van 2009. ,,In het begin werkten we met kortetermijnoplossingen. We hadden onvoldoende zicht op het probleem en onvoldoende geld en capaciteit. Sinds oud en nieuw 2009/2010 richten we ons op langetermijnoplossingen. Er is sindsdien sprake van een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. We kennen nu iedereen en kunnen achter de voordeur kijken. Zo zorgen we ook dat mensen die zorg of extra aandacht nodig hebben en daar recht op hebben dit ook krijgen. Dit is een aanzienlijke verbetering."

Wat heeft u als voorzitter van Regio Rivierenland kunnen betekenen voor de inwoners van Culemborg?

,,Als voorzitter zat ik er namens alle tien de gemeenten. Huub van Oorschot zat er namens Culemborg. Ik kan wel zeggen dat elke euro die wij er als gemeente op dit moment in steken verviervoudigd terugkomt."

Hoe kijkt u aan tegen de burgerparticipatie in het huidige systeem?

,,Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de samenleving. De gemeente kan het niet meer alleen. Wij hebben onze inwoners hard nodig. Mooie voorbeelden van burgerparticipatie zijn de bouw van het nieuwe zwembad en de overdracht van de jachthaven en het theater. Dankzij veel betrokken Culemborgers zijn we erin geslaagd om deze voorzieningen te behouden voor onze mooie stad."

Heeft u nooit verlangd naar het bedrijfsleven, waar besluitvorming doorgaans sneller is?

,,Ik heb mijn hart verpand aan het openbaar bestuur. Van alle systemen is ons democratisch systeem het minst slechte systeem. Een democratie waarin ook kleine partijen een stem hebben."

Heeft u in de tijd dat u burgemeester was kunnen bewerkstelligen wat u voor ogen had toen u eraan begon?

,,Voor 96 procent. Het eerder genoemde Nieuwstad had ik dus graag volbracht gezien. Ik ben trots op de voorzieningen die we hebben gecreëerd zoals de nieuwe sporthal, atletiekbaan, twee Brede Scholen en op de gebouwen van beide middelbare scholen."

Waarom sluit uw opvolger niet op uw ambtstermijn aan en hebben we tussentijds een waarnemend burgemeester?

,,De Commissaris van de Koning gaat over de procedure. Dit gaat in samenspraak met de gemeenteraad. Belangrijk is dat er een goed doordachte profielschets komt. Toen ik in 2006 aantrad, stond er in mijn profielschets niets over veiligheid en openbare orde. Een helder, goed en compleet geformuleerde profielschets is belangrijk om te weten waar je mee te maken krijgt."

Brengt een tussentijdse burgemeester extra kosten met zich mee?

,,Nee, er zijn geen extra kosten."

Wat zou u aan de burgers van Culemborg nog graag mee willen geven?

,,Mijn contact met de inwoners was erg gevarieerd, van het bieden van een troostende schouder tot het bezoeken van 50-jarige bruiloften. Bij dat laatste nam ik altijd een kopie van de trouwakte mee. Tijdens die ontmoetingen, maar ook op straat krijg je van een echte Culemborger te horen waar het op staat. Een Culemborger zegt wat hij denkt en dat waardeer ik. Ik heb genoten van het contact met iedereen en heb goede verbindingen met alle groepen in Culemborg, waaronder de Turkse, Marokkaanse en Molukse gemeenschap. Culemborg is gezegend met een fijne werkorganisatie betrokken bij werk en stad. Ik heb hier drie colleges meegemaakt. Alle werkverbanden heb ik als prettig en collegiaal ervaren."

,,Culemborg is een overzichtelijke stad, compact en compleet." Vol enthousiasme somt Van Schelven verschillende voorzieningen op, zoals typen onderwijs en sportvoorzieningen, en bedrijven. ,,Ik zou graag het volgende zeggen: realiseer je wat Culemborg heeft. Vergelijk het met andere steden. Culemborg is een stad om trots op te zijn."

Na zijn pensioen blijft Van Schelven in Culemborg wonen. ,,Waarom zou ik verhuizen? Iedereen vraagt mij dat. Zie het als een compliment. Ik verheug mij op mijn vrije tijd. Ik ben dol op koken."

Op 1 september treedt Kees Jan de Vet als waarnemend burgemeester in dienst totdat een geschikte opvolger is gevonden. Op 2 september kan iedereen van 15.00-17.00 uur afscheid nemen van burgemeester Roland van Schelven in het stadhuis, Oude Vismarkt 4.