• Stefan Claessens
  • Stefan Claessens
  • Stefan Claessens
  • Het toegangshek dat afgesloten is

    Stefan Claessens
  • Stefan Claessens
  • Stefan Claessens
  • Stefan Claessens

Burgers eisen open hek voor voetgangers naar de Redichemse Waard

 

CULEMBORG Sinds 1 november is natuur- en recreatiegebied de Redichemse Waard bij Culemborg afgesloten voor alle natuurliefhebbers en recreanten. 'Blooteigenaar' Bert Sanderse heeft op het toegangshek tot dit gebied een slot geplaatst ondanks het feit dat de gemeente erfpachter is en daarmee volledig zeggenschap heeft over het hele gebied.

Het Collectief Redichemse Waard is furieus over de gang van zaken. Zij zijn op verzoek van diezelfde gemeente al twee jaar in overleg om in gezamenlijkheid tot een plan voor de toekomst van dit gebied te komen. ,,We hebben met alle partijen in het proces voor een duurzame oplossing voor de Redichemse Waard afgesproken dat het gebied voor wandelaars jaarrond toegankelijk moet zijn. De gemeente is het hier mee eens en toch nemen ze geen passende maatregelen om blooteigenaar Bert Sanderse te dwingen deze afsluiting ongedaan te maken. We kunnen met deze gang van zaken niet akkoord gaan en voelen ons genoodzaakt om in actie te komen. Het hek móet weer open."

,,Daarom organiseren we 25 november een ludieke heropening van dit voor Culemborgers zo geliefde stukje buitengebied. Om 10 uur zullen we met zoveel mogelijk mensen bij het hek aanwezig zijn om ons ongenoegen over de gang van zaken kenbaar te maken. Tevens zal een 'special guest' het hek op ludieke wijze heropenen."

Aansluitend is tussen 10.30 en 12.00 uur iedereen uitgenodigd om een 'Waarde wandeling' mee te maken vanaf het hek. Een ervaren gids leidt de belangstellenden rond en vertelt van alles over dit gebied. De wandeling eindigt op het achterterrein (bereikbaar vanaf dijktrap) van 'De Redichemse hoeve', Achterweg 7, 4101 NW Culemborg. Daar staat om 12.00 uur voor alle deelnemers koffie of thee klaar.