• Onlangs heeft team Schoon Nieuwstad een gezamenlijke opruimactie gehouden met leden van het wijkteam en wethouder Huub van Oorschot.

    Silver Sypitzki

Buurt Bestuurt in Nieuwstad: proef met gratis parkeren op Mariahof

CULEMBORG Op verzoek van de bewoners in Nieuwstad gaat de gemeente Culemborg vanaf 1 maart een proef doen waarbij gedurende zes maanden parkeren op de Mariahof gratis is. Uit de Buurt Bestuurt pilot in Nieuwstad blijkt namelijk dat parkeeroverlast met stip op 1 staat. Bewoners van de wijk hebben in december 2016 een top drie samengesteld van problemen die moeten worden aangepakt. Na parkeeroverlast volgen zwerfvuil en jongerenoverlast. De gemeente Culemborg wil bewoners nog meer betrekken bij de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt door de werkwijze van 'Buurt Bestuurt' toe te passen.

Nieuwstad ligt tegen het centrum aan en in de wijk kunnen mensen grotendeels vrij parkeren. Een aantal bezoekers van de binnenstad en mensen die in de binnenstad werken, maken daar gebruik van. Hierdoor kunnen bewoners van Nieuwstad hun auto regelmatig niet in de directe omgeving van hun woning parkeren. Dit geeft veel ergernis. Op parkeerplaats de Mariahof - is tegen betaling - meer dan genoeg parkeerruimte.

Op verzoek van de bewoners in Nieuwstad gaat de gemeente Culemborg vanaf 1 maart 2017 een proef doen waarbij gedurende zes maanden parkeren op de Mariahof gratis is. Na afloop kijkt de gemeente of de parkeerdruk op Nieuwstad is verminderd en of de proef voor de binnenstad als geheel ook een positief effect heeft opgeleverd. Overigens is de parkeerplaats op de Mariahof tijdelijk omdat op termijn op deze plek nieuwbouw wordt gerealiseerd.

ZWERFVUIL Ook ergernis nummer twee - zwerfvuil - is door de bewoners zelf inmiddels aangepakt. Een aantal actieve buurtbewoners heeft een (app)groep Schoon Nieuwstad opgericht. Zij maken samen regelmatig een ronde door de buurt om zwerfvuil op te ruimen en hebben daarvoor van de gemeente afvalknijpers gekregen. Onlangs hebben ze een gezamenlijke opruimactie gehouden samen met leden van het wijkteam en wethouder Huub van Oorschot.

Met de Buurt Bestuurt brengen bewoners (en ondernemers) samen met professionals van de gemeente Culemborg, Politie, KleurrijkWonen en ElkWelzijn de problemen die in hun buurt moeten worden aangepakt in beeld. Het gaat dan vooral om problemen die van invloed zijn op de veiligheid en leefbaarheid of op het gevoel van veiligheid (zoals een schone en hele woonomgeving). Daarna wordt er gezamenlijk een top drie van die problemen gemaakt. Bij elke actie of activiteit geven bewoners ook aan welke bijdrage zij zelf kunnen leveren en waar ze hulp van de professionals nodig hebben. Met de Buurt Bestuurt krijgen bewoners meer zeggenschap en medeverantwoordelijkheid over hun eigen wijk.