• Het budget bedoeld voor (burger)initiatieven door én voor Culemborgers, zoals de herbeleving van de jaren '60 onlangs door Stichting Senioren Collectief Culemborg

    Theo van Dam

Buurtpanel Culemborg zoekt uitbreiding

CULEMBORG Buurtpanel Culemborg hoopt dit jaar te groeien van zes naar tien panelleden. Het buurtpanel is een onafhankelijke groep bewoners uit alle delen van Culemborg die geld beschikbaar stelt voor initiatieven die de leefbaarheid van de wijk verbeteren en de betrokkenheid van burgers verhogen. In 2018 zijn 39 burgerinitiatieven ondersteund met ruim 32000 euro.

door Tanja Moody

'Is het leuk om in het buurtpanel te zitten?' is de vraag na afloop van de presentatie aan de raadscommissie op 31 januari in de Schutterszaal. Voorzitter Judith Kana reageert enthousiast: ,,Het is superleuk als je van Culemborg en van Culemborgers houdt. Dit is de leukste job die er is. Niks is leuker om het met een groep bevlogen mensen te hebben over initiatieven in jouw directe leefomgeving waar jij een rol in kan spelen."

Het budget wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door de gemeente Culemborg en KleurrijkWonen. Het is bedoeld voor (burger)initiatieven door én voor Culemborgers, om wijkbewoners, jong en oud en mensen van verschillende culturele achtergronden samen te brengen. Vaak wordt gekozen voor een buurt- of wijkfeest, een sportdag, een seniorendag of via het inrichten van een speelplek.

MOBILITEIT Van de eerdere voorbespreking over de Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland is goed gebruik gemaakt door de raad en de (schriftelijke) vragen en toevoegingen zijn inmiddels verwerkt, vertelt wethouder Monica Wichgers. De aanvullende vragen gaan voornamelijk over welke invloed de visie (die gaat over de speerpunten economie, recreatie en toerisme) heeft op onderwerpen, waarover de raad zelf kan beslissen. Het stuk gaat door als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering op 14 februari. Waar nog wel debat nodig is, is het raadsvoorstel Uitvoeringsplan mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022. Wethouder Joos Reus: ,,Het is een stevig en dynamisch plan.''