• Burgerinitiatief Culemborg waakt voor asielkinderen bij het detentiecentrum Zeist.

    Klaas Eikelboom
  • Burgerinitiatief Culemborg waakt voor asielkinderen bij het detentiecentrum Zeist.

    Klaas Eikelboom
  • Burgerinitiatief Culemborg waakt voor asielkinderen bij het detentiecentrum Zeist.

    Klaas Eikelboom

CDA Culemborg mede indiener landelijke resolutie Kinderpardon

CULEMBORG Lokale CDA'ers in het hele land roepen in een resolutie op om tot een oplossing te komen voor in Nederland gewortelde asielkinderen, waarvoor al langer dan vijf jaar een verblijfsrechtelijke procedure loopt. Deze kinderpardonresolutie wordt op het landelijk CDA-partijcongres van 9 februari ingediend. Het CDA Culemborg is mede-indiener. Of de discussie al eerder tot een uitzetstop zal leiden, is nu nog de actuele vraag.

door Simon Dijk

Afgelopen week zorgde de landelijke CDA-fractie voor discussie over het Kinderpardon. Het CDA ziet graag een soepeler toepassing van dat pardon, wat door de huidige toepassing zo uitwerkt dat er bijna geen kind voor in aanmerking komt. De oorspronkelijke bedoeling, het beschermen en voorkomen van schade aan hier gewortelde kinderen, kwam zo niet tot zijn recht. De indieners van de resolutie vinden dat kinderen, los van de oorzaken zoals personeelstekorten bij de IND, recht hebben op bescherming. Daarnaast zou er nieuwe, beter uitvoerbare wetgeving moeten komen, zodat mensen eerder duidelijkheid hebben.

BEWEGING Het CDA Culemborg sprak afgelopen zomer al steun uit aan een lokale motie om Kinderpardon-gemeente te worden. Een breed gesteunde motie, ingediend op initiatief van Conny de Laat van Groen Links. Toen werd het Culemborgs gezin Andropov na 17 jaar uitgezet naar Oekraïne. Fractievoorzitter Nicolien de Geus: ,,Bezig in de politiek, wil ik iets betekenen voor de samenleving en daar dingen beter maken. Wat er nu gebeurt met gewortelde kinderen, dat moet je niet willen. Zeker nu meer bekend is over de schade die dit oplevert. Het is voor ons cruciaal dat het kind centraal staat en dat er een regeling komt die rekening houdt met de menselijke maat." De Geus ziet dat dit lokale geluid serieus genomen wordt in gesprekken met de landelijke politiek. ,, Mensen zoeken elkaar ook op in het land en het thema bindt enorm, een bijkomend voordeel. Er is nu meer massa en je ziet de landelijke lijn opschuiven."

BURGERINITIATIEF Ook Klaas Eikelboom van het Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg reageert: ,,De resolutie kan positief zijn voor de ruim 700 kinderen die nu wachten op een beslissing. We spreken daarbij onze zorg uit over de kinderen die al uitgezet zijn en in Armenië en Oekraïne hun procedure nog afwachten." Wat deze ontwikkelingen voor hen kunnen betekenen, is nog onduidelijk. Daarom blijft het burgerinitiatief van betrokken ouders, kerkleden en politici zich inzetten. Dat gebeurt via wakes bij het detentiecentrum Zeist, voorgaan in de doorlopende dienst in de Bethelkerk te Den Haag, de opzet van een gezamenlijke actie samen met andere nu ruim 150 Kinderpardongemeenten en natuurlijk mentale en financiële steun aan de familie Andropov. De Culemborgse Raad van Kerken roept nu op tot een collecte voor psychische hulp aan de kinderen en het voeren van belangrijke rechtszaken.

Bijdragen kan via NL15RABO0373736517 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg onder vermelding Interkerkelijk Hulpfonds - Andropov.

Informatie: www.uitgezet.nl en www.burgerinitiatiefkinderpardon.nl