Circulaire Estafette naar Culemborg

CULEMBORG Donderdag 6 december gaat het Gelderse circulaire estafettestokje naar Culemborg. Wethouder Joost Reus neemt het stokje over van Zutphen op het jaarfeest 'Betuwe Bruist' van De Fruitmotor in de Gelderlandfabriek.

De gemeente Culemborg maakt werk van een circulaire economie. Zij steunt voorlopers in circulair ondernemen als inspiratie voor anderen en geeft ruimte en bekendheid aan initiatieven voor het sluiten van (lokale) kringlopen. De raadsleden worden daarvoor gekoppeld aan innovatieve ondernemers. De gemeente is ambitieus. Met de andere gemeenten in Rivierenland heeft Culemborg de ambitie uitgesproken om het restafval in de regio terug te brengen tot 75 kg per huishouden in 2020 en 30 kg in 2025.

DE FRUITMOTOR Een goed voorbeeld van circulair ondernemen is De Fruitmotor. Samen met fruittelers in Rivierenland werkt De Fruitmotor aan een economie zonder afval. Ze verwaarden het zogenaamdeindustriefruit door dit in de regio te verwerken en de producten in coöperatief verband te verkopen. Dat levert innovatieve, eerlijke en lekkere streekproducten op, waarmee de regio op economisch, sociaal en ecologisch vlak wordt versterkt. De Fruitmotor is een ketencoöperatie waardoor de keten gelijkwaardiger georganiseerd wordt en de fruittelers een eerlijke prijs ontvangen voor hun restfruit.

Naast De Fruitmotor steunt Culemborg verschillende circulaire initiatieven, waaronder:

Afvalvrije scholen: Stimuleren om 'bedrijfsafval' uit scholen zo veel mogelijk te scheiden

Culemborg Circulair: Inzameling en verwerking van plastic bedrijfsafval

Oprichting Plastic Coöperatie: gericht op de recycling van plastic afval van bedrijven

Brouwplaats C: circulair voedsel produceren o.a. door oesterzwammen te kweken op koffieprut van lokale horeca, die vervolgens door de lokale horeca gebruikt worden

Geen zwerfafval langs de Lek: opruimacties om zwerfafval langs de Lek tegen te gaan.

Het duurzame estafettestokje is in 2014 door Green Capital Challenge in het leven geroepen. Het estafettestokje is 60 keer overhandigd aan duurzame initiatieven in Nijmegen. Nu Nijmegen in 2018 Green Capital is wil de provincie het estafettestokje verder Gelderland inbrengen om de mooiste circulaire projecten in de spotlights te zetten. Culemborg is zeventiende gemeente die het estafettestokje overneemt.

Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland zijn. In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor 700 miljoen extra omzet, 5.000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik. Michiel Scheffer: ,,Veel gemeenten, bedrijven en inwoners werken al aan circulaire economie. Toch is het voor velen nog een abstract begrip. Daarom gaan we op zoek naar de mooiste Gelderse circulaire initiatieven. Om zo anderen te inspireren werk te maken van afval door circulair te ondernemen."