Coalitie met ChristenUnie een brug te ver

CULEMBORG - „Je test een touw. Je denkt dat het stevig is en trekt eraan. Het breekt in één keer, vanwege een enorme weeffout." Zo beschrijft Daniël Jumelet, fractievoorzitter van de ChristenUnie, de coalitie met VVD en D66. Culemborg had na de gemeenteraadsverkiezingen als eerste gemeente een nieuwe coalitie. Het doek viel na minder dan twaalf weken. De verbinding naar de stad samen met de ChristenUnie bleek een brug te ver. door Tanja MoodyHet coalitieakkoord kreeg de titel 'Verbinden'. Intentie: een andere manier van besturen. In het begin was er enthousiasme bij alle partijen, vertelt Daniël Jumelet. „Men zag dat we een nieuwe manier hadden gevonden om verbinding te krijgen met mensen in de stad. Het leek een goede aanvulling op de bestuurlijke ervaring van VVD en D66. De wil om de bestuursstijl te vernieuwen leek oprecht, een belangrijk thema voor de ChristenUnie. Ook was er een klik met onze wethouderskandidaat, Dicky Voordijk-Nieuwenhuis". Dicky vult aan: „Daniel heeft als nieuwe eenmansfractie in de Culemborgse raad de afgelopen vier jaar enorme inzet getoond. Met behoorlijk succes en een breed draagvlak in de stad als resultaat. Toen kwam de verkiezingsuitslag; die was beter dan verwacht. We raakten in een flow en wilden niets liever dan samen met andere partijen verder bouwen aan een bijdetijds bestuur. In dat enthousiasme zijn we te snel gegaan. Een harde les, we zijn te makkelijk uitgegaan van vertrouwen".De jonge partij kreeg voor het eerst bestuursverantwoordelijkheid. Daniël: ,,Het was voor ons aftasten hoe de omslag van oppositie- naar coalitiepartij te maken. Achteraf lijkt de wil bij de coalitiepartners om er écht iets van te maken van meet af aan flinterdun te zijn geweest. In het politieke klimaat werd steeds sterker op de persoon gespeeld." Dicky: „Als nieuwe partner heb je de gunfactor nodig. Het tegenovergestelde gebeurde. Direct was er allergie voor elk misstapje, elk onhandigheidje. Daarbij waren we transparant in hoe wethouder en fractie zich tot elkaar verhielden en dat daarin ruimte was voor discussie. Dat hoort in onze ogen bij dualisme, maar werd door de coalitiepartners niet zo herkend. Bovendien werd het niet gegund onze rol als verbinder naar de stad te spelen. Mijn voorstel voor een stadsgesprek over het zwembad, collegebreed gedragen, is door de fractievoorzitters van D66 en VVD van tafel geveegd." Het opzeggen van het vertrouwen kwam voor de ChristenUnie onverwacht, ondanks de wrijving in de coalitie. Pijn doet het bij de voormalige wethouder nog steeds: „Helder was dat de samenwerking moeizaam verliep door verschil in stijlen. Ik dacht, als het zwembaddossier voorbij is, dan kunnen we ontspannen. Met reden, want we waren juist op dit ingewikkelde dossier tot een evenwichtig akkoord gekomen. De ChristenUnie wilde juist de zomerperiode gebruiken om de samenwerking te versterken." Dat de stekker eruit is getrokken heeft beiden geschokt. Voordijk-Nieuwenhuis neemt dan ook geen blad voor de mond. „Ik kan er niet over uit dat je in minder dan twaalf weken breekt, zonder ook maar één poging te doen om er met elkaar uit te komen. Wij wilden vier jaar samen hard werken aan andere verhoudingen in de stad. Daar ga je gewoon voor. Zelf heb ik een grote stap gezet door een mooie baan op te geven om wethouder te worden. Dat laat zien hoe serieus dit was voor de ChristenUnie en mij persoonlijk. " Wat ook steekt, is dat er nooit hulp van buitenaf geweest toen problemen ontstonden in de coalitie: ,,Niemand nam regie, niemand die erbovenuit steeg."Met de hand in eigen boezem: „We zijn te makkelijk meegegaan vanuit ons gevoel. Noem het politieke naïviteit. We hadden helderder op tafel moet leggen dat we onze eigen rol zouden pakken." Tegelijk hoopt ze dat college en raad alsnog lering trekken uit alle gebeurtenissen rond het zwembad. ,,Helaas is het zwembad model gaan staan voor de kloof tussen inwoners en college. In deze tijd, waarin een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen overheid en inwoners meer dan ooit nodig is, is dat zorgelijk. Dat vraagt echt een andere houding."Beiden zijn sterk gedreven vanuit idealisme voor een betere wereld en geloven niet in een coalitieakkoord als louter zakelijke overeenkomst. Jumelet: ,,Ik vind het belangrijk om fair met elkaar om te gaan, ondanks verschillen van inzicht. Tegen de beeldvorming die jegens ons is geschapen, is echter geen kruid gewassen. Op die manier wil ik geen politiek bedrijven. Dat druist in tegen alles wat in mij is. Mijn drive om politiek bezig te zijn? Het is voor mij geen hobby of het verwerven van macht, maar de verantwoordelijkheid om een mooie stad achter te laten voor mijn drie kinderen. Daar zal ik ook de komende tijd samen met mijn fractie en zoveel mogelijk anderen de schouders onder zetten. Maakt niet uit hoe. We vinden altijd wel een weg, zoals we eerder ook hebben laten zien."

Label:

Zwembad