• www.pixabay.com

College Culemborg ziet af van wietexperiment

CULEMBORG De Culemborgse fracties zijn verdeeld en hebben bedenkingen over de mogelijke deelname van Culemborg aan het landelijke experiment 'gesloten coffeeshopketen'. Maximaal tien gemeenten kunnen er aan meedoen. Aanmelden moest uiterlijk voor 10 juni. Voordat het college van burgemeester en wethouders dit zou doen, wilde wethouder Joost Reus van de commissieleden horen of er principiële bezwaren zijn en hoe het onderwerp binnen de fracties leeft.  Volgens de laatste berichten ziet het college af van deelname aan de wietproef. Meer volgt later in een informatienotitie aan de raad.

door Tanja Moody

Culemborg is één van de 103 gemeenten, waar coffeeshops worden gedoogd. De productie en handel worden echter niet gedoogd. Deze inrichting – gedoogde verkoop en niet gedoogde inkoop – levert problemen voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Zodra Culemborg meedoet, mogen beide coffeeshops alleen legale en gecontroleerde wietkwaliteiten inkopen en aanbieden aan consumenten. Het college zag wel wat in de (vier jaar durende) proef want het zou een einde maken aan de scheve situatie. Wel wilde het college nog wat vragen aan het ministerie stellen en waren de randvoorwaarden onvoldoende duidelijk. Eventuele deelname hing daarvan af en het college heeft nu dus besloten het niet door te zetten.

De lokale fracties van de VVD als CDA stellen al vóór de behandeling in de raadscommissie vorige week tegen deelname te zijn. Alleen als het experiment zou leiden tot het stoppen van het gedoogbeleid (legalisering of verbod) dan zou de VVD meewerken. Verder ontbreekt een exit-strategie als de straathandel aanmerkelijk zou toenemen en zet het de ambtelijke capaciteit liever ergens anders voor in. Ook vanuit het CDA komt een duidelijk 'nee'. CDA kiest voor een ontmoedigingsbeleid, net als bij roken. En handhaving op overlast. Verdere legalisering past daar niet bij. Bovendien wil het ergens anders in 'proeftuin' zijn, net als de SP. Die vinden dat er al genoeg 'grote plannen' zijn voor Culemborg. Daar past dit experiment niet in. ChristenUnie is evenmin enthousiast. Goed monitoren kost veel ambtelijke ondersteuning, die – hoewel iedere deelnemende gemeente geld ontvangt – de gemeente tijd en capaciteit kost.

STEUN Het experiment krijgt vooral steun van D66, Culemborg van Nu en GroenLinks. Josefien Rooks (D66) is onverdeeld positief. D66 – als landelijke initiatiefnemer – ziet het als een manier om wiet uit de illegaliteit te halen en invloed te krijgen op de criminele activiteiten. Het gebruik van wiet zou gelijkgesteld moeten worden aan roken en alcohol. Verder is meedoen pas aan de orde, als het binnen de gestelde voorwaarden valt.

GroenLinks is principieel voor een andere drugsaanpak. Maar Conny de Laat vraagt zich af of de proef wel voldoende representatief is en waarom het een gemeente geld en capaciteit moet kosten. Tenslotte vindt Noël Bos (Culemborg van Nu) het een goed idee dat de stad aan het experiment meedoet om te zien of wietverkoop zonder de illegale verkoop kan. Wél met goede randvoorwaarden over kosten en handhaving. Bos: ,,Culemborg is Nederland in het klein, dé proeftuin waar uit een dergelijk experiment echte conclusies kunnen worden getrokken."