• ,,Over de autobranden doen allerlei verhalen de ronde. -

    Marco van Deick

College en raad maken zich zorgen over politiecapaciteit

CULEMBORG De politiecapaciteit in Rivierenland is in de afgelopen tijd door het landelijke verdeelmodel teruggegaan van 240 fte (voltijdsbanen) naar circa 180 fte. Zowel de raad als het college maakt zich zorgen.

door Tanja Moody

Tijdens de laatste raadsvergadering maakt fractievoorzitter Peter Bos (Culemborg van Nu) gebruik van het stellen van een mondelinge vraag aan het college. Hij vraag zich af of het college de balans aan het kwijtraken is. ,,Ondanks dat we vinden dat we in het algemeen in een veilige stad wonen, zijn er weer signalen die ons zorgen baren, zoals de recente autobrand. Verder zien we mensen die overduidelijk niets van autoriteiten vrezen, zich in het verkeer misdragen. Handhaving blijft wat ons betreft nodig. Maar we maken ons zorgen als we lezen over de teruglopende politiecapaciteit, de politie die zegt geen tijd ergens voor te hebben en niet voldoende personeel heeft om de wijkveiligheidsteams te garanderen. Blijft het politiebureau bemand en kan de politie nog voldoen aan haar taken en verantwoordelijkheden?"

,,Hebben we het gevoel dat we de balans aan het kwijtraken zijn? Daar zeg ik absoluut 'nee' op. Maar zorgen maak ik mij wel", reageert burgemeester en portefeuillehouder Gerdo van Grootheest. ,,Zoals bekend, is het beroemde/beruchte landelijke verdeelmodel over de verdeling van de politiecapaciteit gebaseerd op inwoneraantal en houdt het beperkt rekening met criminaliteitscijfers. Volgens dit model had Gelderland-Zuid te veel agenten, dus overcapaciteit. Het aantal fte is vervolgens afgebouwd. Wat we nu zien, is dat de politie het gewone reguliere werk kan blijven doen. Als je ze nodig hebt, komen ze. De knelpunten zitten bij het specialistische werk. Wijkagenten die niet altijd op hun posten zijn. Er is geen capaciteit om de veilige wijkenteams op te vullen. De bemensing van het politiebureau staat echter niet onder druk."

AUTOBRANDEN ,,Over de autobranden doen allerlei verhalen de ronde. Dat het onderzoek zou zijn stopgezet. Dat is volstrekt niet aan de orde. Het speciale rechercheonderzoek met het uitvloeisel in 'Opsporing Verzocht' heeft niet tot aanhoudingen geleid. Dat onderzoek kan je als afgerond beschouwen, maar zodra er nieuwe feiten en tips op tafel liggen, wordt het heropend. Als we capaciteit nodig hebben, is het er."

De portefeuillehouder ziet ook een lichtpuntje. ,,Dit kabinet stelt extra geld voor agenten ter beschikking. Een kwart daarvan gaat naar Nederland-Oost. Als Gelderland-Zuid hopen we natuurlijk als meeste ervan te profiteren.''

Verder herhaalt de burgemeester zijn eerdere oproep. ,,Alle fracties die een landelijke fractie hebben, laat dit geluid horen! De druk in de regio is groot en we willen de opgebouwde expertise niet binnen een paar jaar weer kwijtraken."

Dit weekend is bekend geworden dat de landelijke politiestakingen, volgens de vakbonden 'de heftigste actie ooit', van de baan zijn, nu een cao-akkoord is bereikt. De politie zou dan alleen voor grote nood uitrukken.