• Martin Smaling

College wil wijkgericht werken voortzetten

CULEMBORG Wethouder Huub van Oorschot riep donderdag 6 oktober de gemeenteraad op te komen met suggesties voor het plan om wijkgericht werken in Culemborg voort te zetten.

 

door Brigitte Vergouwen

Gemeente Culemborg werkt al 20 jaar volgens de methode wijkgericht werken. Huub van Oorschot ,,Doel van deze aanpak is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijken door samenwerking met inwoners en partners, zoals politie, ElkWelzijn, KleurrijkWonen en afhankelijk van het onderwerp scholen of andere instanties." In juli is de Gemeente beleidsmonitor 2016 uitgevoerd. Dit is een onderzoek naar wat inwoners van Culemborg vinden van de leefbaarheid in hun wijk en in Culemborg in het algemeen. Daarbij wordt gekeken naar zowel het sociale als het fysieke aspect als naar de veiligheid. ,,Resultaten van de beleidsmonitor volgen nog. Een paar details gaf Tanja van Rossum, adviseur Wijkzaken bij gemeente Culemborg ,,Het cijfer voor leefbaarheid is 7,5 en voor sociale kracht  (leefbaarheid, zelfredzaamheid, participatie, veiligheidsbeleving) ook een 7,5. Opvallend is dat bijna alle bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Aanpakwijken scoren zichtbaar lager dan andere wijken. Inwoners zijn het minst positief over voorzieningen voor jongeren en voor ouderen. Ook verkeersveiligheid is een hot item. De belangrijkste problemen die volgens inwoners in hun wijk direct aangepakt kunnen worden: 1 hard rijden; 2 woninginbraken; 3 hondenpoep; 4 zwerfafval, vervuiling van de wijk. Uit de evaluatie Plan aanpakwijken blijkt dat veiligheid een belangrijk issue blijft en we zien een verschuiving van fysiek naar sociaal en participatie."

 

Van Oorschot: ,,Het plan aanpakwijken 2012-2015 is afgerond, het convenant wijkgericht werken loopt tot medio 2016." Van Rossum: ,,Het resultaat van wijkgericht werken is een stevige samenwerking tussen alle partners in de wijk, een groot en divers netwerk met bewoners en andere betrokkenen, een integrale aanpak van de problematiek in de wijk en een goede basis voor samenwerking met de sociale wijkteams. De bewoner komt steeds meer centraal te staan. Het college wil de wijkgerichte aanpak continueren, samenwerking met partners voortzetten, zo ook Buurt Bestuurt en projecten uit het inmiddels vervallen Plan aanpakwijken. De focus ligt op participatie."

Vanuit de raad kwamen verschillende reacties. Halim El Madkouri, gemeenteraadslid PvdA: ,,De participerende burger, wijkgericht werken past in de visie op de nieuwe verhouding burger en overheid. Het gaat hier niet alleen om een beleidsinstrument, maar ook om een visie waarmee je samen met burgers aan de slag gaat. Ik mis in het plan een algemene kaderende visie." Tim de Kroon, gemeenteraadslid GroenLinks, pleitte voor een nieuwe jeugdvisie ,,Het zou mooi zijn om te kijken wat we de jeugd kunnen bieden. Dat we een nieuwe jeugdvisie opstellen in samenwerking met partners en jongeren."