• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

College zorgt voor verwarring

CULEMBORG Bij moties en amendementen is het advies van de betrokken wethouder van groot belang. Vaak is zijn of haar oordeel doorslaggevend voor de gemeenteraad om ergens 'voor' of 'tegen' te stemmen, moties in te trekken of aan te houden. Daarom is het van belang dat de uitleg van het college zo volledig en transparant mogelijk is. Soms gaat het fout. Dan lijkt het alsof bepaalde fracties voorgetrokken worden of dat het onderwerp allang achter de schermen is beklonken en het optreden in de raad alleen voor de bühne is.

door Tanja Moody

Donderdag 4 juli gebeurde het weer. PvdA-raadslid Fouad Sidali ergerde zich er zichtbaar aan en reageerde achteraf ook nog op Facebook: ,,Het college zorgt naar mijn mening te vaak voor verwarring. En dan gaat het over moties en amendementen die wel of niet overgenomen worden. De ene keer zegt het college: 'Dit doen we al, dus overbodig' en de andere keer zegt ze: 'Dit doen we al, maar nemen het wel over.'"

Het ging in de gemeenteraad over het raadsvoorstel, dat het college aan de slag kan gaan om scenario's te onderzoeken voor de kwaliteitsverbeteringen in de wijk Parijsch. Via een amendement stelde Mischa Peters (GroenLinks) voor om in het woningbouwprogramma niet alleen aandacht te vragen voor woningen voor ouderen, starters en alleenstaanden, maar ook voor vernieuwende en flexibele concepten die ruimte bieden voor bijvoorbeeld combinaties wonen-werk-zorgen of kunnen 'meegroeien' met de behoefte van de bewoners.

Als Fouad Sidali het woord neemt, zegt hij dat hij uiteraard 'voor' is maar eigenlijk niet wil reageren, omdat hij het 3-4 maanden geleden ook al eens was met het toenmalige (verworpen) amendement (van Thijs Heemskerk van SP over de woningenvoorraad onder 500 euro). ,,Toen al, hadden we het erover om in Culemborg betaalbare woningen beschikbaar te maken. Destijds hoorde ik GroenLinks zeggen dat het al was geregeld via het raadsakkoord." Het amendement is daarom verworpen. ,,Waarom zegt het college nu wel dat dit amendement kan worden overgenomen. Wat is in de tussentijd gebeurd?"

In feite niets en de wereld 'verandert niet compleet' door het aannemen van dit amendement, licht wethouder Monica Wichgers toe. ,,Zonder amendement komen de uitgangspunten van de Woonvisie ook terug. Het benoemt nog iets meer, dus in die zin is het prima." Een pinnige reactie volgt: ,,Dus wat er in die 3-4 maanden is veranderd, is dat u het nu wel eens bent en destijds niet. Ik vind dat geen inhoudelijk reactie en een gemiste kans, want u had er 3-4 maanden geleden al mee aan de slag gekund", aldus het raadslid.