• Martin Smaling

Commotie bij horeca-ondernemers op de markt

CULEMBORG Sinds vorige week is er veel commotie onder de horeca ondernemers op de markt, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze tijdens het midzomerconcert van 29 juni alle terrassen moeten opruimen. Een externe cateraar verzorgt dan de horeca op de markt.

door Tanja Moody

Ondernemer Bart-Jan Nijsingh maakte tijdens de raadsvergadering van 14 juni gebruik van het spreekrecht van burgers. ,,Vanmiddag brak mijn klomp en nu sta ik hier. Een beetje impulsief, maar welgemeend. Na overleg met de collega horecaondernemers, hebben we besloten dat ik misschien wel het minst emotioneel mijn verhaal kan doen. Vanmiddag ben ik gebeld door muziekvereniging Concordia - en niet de gemeente - dat we over twee weken de terrassen moeten ruimen, vanwege een gezamenlijk concert met Pieter Aafjes. Dat er maatregelen nodig zijn voor Culemborg Bijvoorbeeld en Culemborg Blues, was bij mij bekend. Wie komt daarna? Wat als we dat weekendreserveringen hadden staan?"

,,Al jaren zet ik mij als vrijwilliger en als ondernemer in om de binnenstad van Culemborg leuker en beter te maken. De laatste tijd door zitting te nemen in een stuurgroep visie binnenstad. Horeca speelt een belangrijke rol voor een levendige en aantrekkelijk binnenstad. Het is zuur om je in te zetten voor een bruisende binnenstad en als die eenmaal bruist, niet te kunnen ondernemen. Ondertussen staat een cateraar op het plein zijn geld te verdienen, wat wij elke dag proberen te doen."

ONVREDE Burgemeester Gerdo van Grootheest vertelt dat hij meer signalen heeft ontvangen over gevoelens van onvrede. Op korte termijn (29 juni) vindt er een overleg plaats tussen de burgemeester en de ondernemers. In het huidige beleid (die door de raad wordt gemaakt, de gemeente voert uit), is een organisator vrij om te kiezen en 'op te eisen' en soms moeten terrassen vanwege de veiligheid worden verwijderd.

In een reactie constateert Han Braam (VVD) dat dit ook voor hem als een verrassing komt. ,,Je betaalt aan het ondernemersfonds en aansluitend subsidieer je je concurrentie." Zijn voorstel om op 28 juni hierover in debat te gaan in de raad, wordt door alle andere fracties afgewezen. De VVD denkt nog na over het indienen van een motie. Fouad Sidali (PvdA) stelt voor eerst dit gesprek af te wachten en verwijst, net als het CDA naar het nieuwe raadsprogramma waarin het evenementenbeleid onder de loep zal worden genomen. Machid  El Boustati (CC) verwondert zich dat de horeca hier niet eerder van wist. Bart-Jan Nijsingh bevestigt dat het evenement wel bekend is, maar de te nemen maatregelen nu pas zijn gecommuniceerd.