• gemeente Culemborg

Culemborg bereidt zich voor op toekomst zonder aardgas

CULEMBORG De gemeente Culemborg start in 2017 met een groot aantal partners het project Warmtekeuze Culemborg. Centrale vraag in het project is hoe in Culemborg woningen en bedrijven kunnen worden verwarmd en voorzien van warm tapwater als aardgas niet meer de brandstof vormt.

Joost Reus, wethouder milieu en duurzaamheid van de gemeente Culemborg: ,,In de toekomst zullen we onze huizen niet meer verwarmen met behulp van aardgas en we zullen ook niet meer gaan koken op aardgas. We moeten onze inwoners goed gaan voorbereiden op deze verandering en ook met betaalbare alternatieven komen die hetzelfde comfort bieden. Dit project is bedoeld om te zien welke alternatieven er in Culemborg mogelijk zijn."

Oudere inwoners van Culemborg kunnen zich waarschijnlijk nog wel de introductie van aardgas in Nederland in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw herinneren. Het betekende afscheid nemen van de kolenboer of de leverancier van huisbrandolie. Die introductie verliep in een hoog tempo, ook omdat aardgas het comfort verhoogde en modern was. Nu zo'n 70 jaar later kondigt zich een nieuwe overgang aan. Aardgas is om een aantal redenen niet de brandstof van de toekomst. Door de CO2 uitstoot draagt aardgas, als fossiele brandstof, bij aan klimaatverandering. De binnenlandse productie uit het gasveld van Slochteren staat onder druk door de aardbevingsgevoeligheid van het gebied. Ook is de invoer van aardgas uit het buitenland niet altijd gegarandeerd om politieke redenen (Rusland en het Midden Oosten).

Hoewel de wereldwijde voorraad aardgas groot genoeg is om nog tientallen jaren te kunnen gebruiken is het toch verstandig om na te denken over een alternatieve warmtebron.

In samenwerking met onder meer woningbouwvereniging KleurrijkWonen, netwerkbeheerder Alliander, energiecoöperaties Thermo Bello en Vrijstad Energie en Bouwbedrijf Heijmans (ontwikkelaar van Parijsch Zuid), start de gemeente een project Warmtekeuze Culemborg. In het project zal nadrukkelijk de mening van inwoners van Culemborg een rol spelen. Vragen die in het project beantwoord moeten worden zijn: Welke alternatieve warmtebronnen zijn denkbaar en beschikbaar? Welke technische en organisatorische vraagstukken moeten worden opgelost? Wat betekent dat financieel en wie moet dat betalen? Wat betekent het voor inwoners en bedrijven en hoe denken zij daarover?

Het project start in 2017 en wordt naar verwachting in 2018 afgerond. Afhankelijk van de bereikte resultaten start moet dan besloten worden of en zo ja op welke wijze de nieuwe energietransitie kan plaatsvinden. Over de voortgang van het project wordt regelmatig gecommuniceerd.