• Foto: Marjanne Dijkstra

Culemborg, een stad om trots op te zijn

Bent u een trotse Culemborger? Vertelt u op een feestje vol trots dat u in Culemborg woont? Ik wel. We hebben een mooie historische binnenstad, veel cultuur, een haven, prachtige uiterwaarden, fantastische sportfaciliteiten, goede scholen en bovenal veel actieve en betrokken inwoners. Er zijn veel initiatieven, om onze stad nog leuker en bruisender te maken. Denk aan Culemborg Bijvoorbeeld of de Vrijstadmarkten, allemaal mogelijk gemaakt door betrokken inwoners en ondernemers uit onze stad.

Veel van deze initiatieven zijn nieuw en ook de manier van samenwerken met de gemeente is nieuw. Helaas gaat niet alles goed; soms worden plannen niet of veel later uitgevoerd. Dit levert teleurstellingen op voor betrokkenen. Uiteraard kan dit gebeuren en kunnen we hier van leren, maar dat moeten we dan ook doen!

Het CDA vindt het belangrijk dat initiatieven elkaar versterken en in samenhang worden bekeken. Dus dat bijvoorbeeld niet aan de ene kant van de stad een 4e winkelcentrum bij het station verrijst en aan de andere kant de binnenstad steeds verder leegloopt. Het CDA wil dat deze initiatieven op elkaar worden afgestemd en dat vanuit "één visie wordt gekeken hoe we Culemborg nog mooier kunnen maken. Op 4 juni staat het bestemmingsplan voor de spoorzone op de agenda van de raad. Belangrijkste besluit in dit bestemmingsplan is het mogelijk maken van verplaatsing van de Albert Heijn naar het station. Een ontwikkeling die zonder visie en extra investeringen in de binnenstad, slecht zal uitpakken voor de overige winkeliers in Culemborg. Het CDA vindt het belangrijk om een besluit te kunnen nemen, gebaseerd op een visie en argumenten en niet op aannames en een economische situatie van 10 jaar geleden. Zodoende organiseren wij samen met ondernemers een bijeenkomst met professor Cor Molenaar, hoogleraar e-Marketing en gespecialiseerd in de gevolgen van internetverkoop voor gewone winkels. Hij zal een prikkelend verhaal houden over zijn onderzoek, de trends die hij waarneemt en de gevolgen voor de detailhandel. Ook zal hij specifiek ingaan op de situatie rond de Culemborgse binnenstad.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 mei, 19.30 in het stadhuis van Culemborg. Laat u inspireren hoe u nog trotser kunt zijn op onze stad en wees van harte welkom!

Nicolien de Geus

Raadslid CDA

nicoliendb@hotmail.com

Label:

Spoorzone