• THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • Tanja Moody
  • THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • THEO VAN DAM FOTOGRAFIE

Culemborg geeft koning en koningin warm onthaal

CULEMBORG Zijne majesteit de koning Willem-Alexander en hare majesteit de koningin Maxima legden op 29 mei een streekbezoek af in de Betuwe. Naast de gemeenten Neder-Betuwe, Tiel en Geldermalsen, brachten zij als afsluiter ook een bezoek aan Culemborg. Op een overvol marktplein werden zij van harte welkom geheten door de inwoners van de stad.

door Mandy van Diën

Halverwege de middag kwam de koninklijke stoet aan bij het stadhuis in Culemborg waar zij werden ontvangen door burgemeester Gerdo van Grootheest en Loet Aardema, de kinderburgermeester. Tijdens het streekbezoek stond een aantal thema's centraal waaronder ontwikkelingen op het gebied van vakonderwijs, arbeidsmigratie, jeugd en duurzaamheid. In het kader hiervan sprak het koninklijk echtpaar met een vijftal jongeren en hun begeleiders over de Culemborgse aanpak van zogenaamde probleemjongeren. Hierbij waren ook een jeugdagent, jeugdboa en ketenregisseur jeugd Mathijs Zwinkels. Dit gesprek vond plaats achter gesloten deuren in verband met de privacy.

NA-ONTVANGST Voor alle betrokkenen bij het streekbezoek bestond de mogelijkheid om de Oranjes nog te spreken tijdens de zogenaamde na-ontvangst. Behalve de burgemeesters en medewerkers van de vier gemeenten waren ook de directeurs van de bezochte bedrijven en projectleiders uitgenodigd. Zij werden door de koning en koningin bedankt voor het fijne ontvangst en geprezen voor de manier waarop men bezig is met duurzame innovatie in hun bedrijven.

MUZIKAAL ONTHAAL Het plein voor het stadhuis stond vol met inwoners die waren uitgelopen om een glimp op te vangen van het koningspaar. De tee plaatselijke middelbare scholen verzorgden een cultureel programma waarbij jongeren hun muzikale talenten ten gehore brachten voor het bordes. Tijdens een van deze optredens sloegen de bordesdeuren open en brachten de koning en koningin een groet vanaf het bordes, waarna zij de trap afdaalden om tijd te nemen voor de mensen langs de hekken. Afsluitend ontvingen zij van kinderburgemeester Loet een cadeau waarna zij in de auto stapten om de Betuwe weer te verlaten.