• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Culemborg Gezond en in Beweging

CULEMBORG Heeft u ideeën hoe mensen gezond en actief kunnen blijven? Met die oproep gaf wethouder Sidali het startschot voor Culemborg Gezond en in Beweging tijdens een werkconferentie op 1 november. ,,Ik wil met alle Culemborgers aan de slag en samen zoeken hoe u en uw buren in de buurt gezond en fit kunnen zijn en blijven. Uw idee mag nog in de kinderschoenen staan. Samen zetten we Culemborg in beweging!"

Ruim zestig mensen kwamen naar het stadhuis. Er werden zeventien ideeën gepitcht. Drie ideeën werden beloond met een waardecheque. De idee-indieners krijgen extra ondersteuning om hun idee om te zetten in een plan en kunnen dan aan de slag.

De drie ideeën die een cheque hebben gekregen zijn:

Greetje Braakman met haar idee om in samenwerking met het Huis van de Buurt en Beatrix zorgcentrum een nordic walking activiteit voor ouderen op te starten.

Loek Heinsman (gymnastiekvereniging Sportbalans) en Helene de Rigter (Indigo). Indigo biedt onder andere preventieve ondersteuning voor mensen met somberheidsklachten. Samen willen ze een wekelijkse beweegactiviteit opstarten voor volwassenen.

Angela Ykhout en Vera Both (ROC-Rivor), Kitty Winter (taaldocent) en Jolanda Slobbe (ElkWelzijn) hebben het idee om in de Doenerij/Leerhuis volwassenen gezondheidsvaardigheden aan te leren. Dit met het oog op het voeren van regie op de eigen gezondheid en alle fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

VAN IDEE NAAR PLAN Voor alle ideeën geldt dat de idee-indieners, in gesprek met de gemeente, ondersteuning krijgen om van het idee een plan te maken. Daarin moet de samenwerking met meerdere partners, zoals bijvoorbeeld een buurt- of sportvereniging, duidelijk worden. Ook laat het plan zien dat de activiteit meerdere jaren kan worden uitgevoerd. De ideeën en uitgewerkte plannen worden allemaal geplaatst op de beleidsagenda Culemborg gezond en in beweging. Aan de hand van deze agenda werkt de gemeente de komende vier jaar met inwoners samen om ervoor te zorgen dat Culemborgers gezond en actief blijven. Er zijn de komende jaren regelmatig momenten om in te stappen en een idee uit te werken tot een plan. Deze momenten worden vooraf aangekondigd. Ook volgen netwerkbijeenkomsten. Iedereen kan zich daarbij aansluiten.

Inwoners die meer willen weten over Culemborg Gezond en in Beweging kunnen contact opnemen met de gemeente Culemborg (0345 477 700).

Op de foto's de leden van het platform Culemborg Gezond en in Beweging en momenten tijdens de werkconferentie.