• De officiële aftrap van het Conrad project op Lek en Linge in het bijzijn van vele speciale gasten.

    Liesbeth Wattimury Fotografie

Culemborg krijgt première Nederlandstalige bewerking The Secret Agent

CULEMBORG In de aula van ORS Lek en Linge in Culemborg vond onder grote belangstelling de officiële aftrap plaats van het Conrad Project. De komende maanden wordt niet alleen op school maar ook in de Gelderlandfabriek uitvoerig aandacht besteed aan schrijver Joseph Conrad en zijn nog altijd belangwekkende boek The Secret Agent.

In 2017 is het 160 jaar geleden dat de vermaarde Pools-Engelse roman- en prozaschrijver Józef Teodor Konrad Korzeniewski, alias Joseph Conrad, werd geboren. Wereldwijd wordt dit jaar aandacht geschonken aan zijn werk en leven. Ook in Culemborg, waar de van oorsprong Poolse regisseur Izabela Pacholec in de Gelderlandfabriek aan het stuk The Secret Agent werkt. Dat wordt in maart 2018 voor het eerst in een Nederlandse vertaling gespeeld. Die vertaling is gemaakt door Ron Bijnen, een gepensioneerd docent (hij gaf les op een school in Tiel) die bij Lek en Linge in de mediatheek werkt. Bijnen haalde regisseur Pacholec naar Culemborg én naar school.

TERRORISME Een buitenkans, zegt docent Engels Jan Bert Hanson over het Conrad Project. ,,Leerlingen komen in contact met een auteur die ze anders niet snel lezen, maar wiens boek The Secret Agent nog heel actueel is. Het gaat over terrorisme in het Londen aan het eind van de 19e eeuw en heeft veel raakvlakken met wat nu gebeurt." De leerlingen uit vwo 6 gaan straks naar de uitvoering kijken. Hanson: ,,Ze kunnen ook het boek op hun literatuurlijst zetten en krijgen dan extra ondersteuning." Het boek in kwestie is de toneelbewerking van The Secret Agent uit 1923. Conrad herschreef daarvoor zijn eigen roman uit 1906. ,,Die roman is wel vertaald in het Nederlands, de toneelbewerking nooit," vertelt Bijnen. ,,We hebben het geluk dat er één Engels manuscript in Nederland is en dat heeft Izabela mogen fotograferen. Op basis daarvan heb ik een vertaling gemaakt."

Die eerste exemplaren van die vertaling werden vrijdag in de aula van Lek en Linge feestelijk gepresenteerd in aanwezigheid van zo'n tweehonderd leerlingen uit vwo 6. Het project is zo belangrijk dat, naast de schooldirectie, ook burgemeester Gerdo van Grootheest van de partij was. Want als speciale gasten waren de Poolse consul Renata Kowalska en deputy ambassador Nick Heath van Groot-Brittannië uitgenodigd. Zowel Polen als Engeland heeft een financiële bijdrage geleverd aan het Conrad Project. Via een skype-verbinding wees de beroemde Engelse Conrad-kenner professor Robert Hampson nog maar eens op het belang van het boek. Na alle officiële plichtplegingen, eindigde de bijeenkomst met een korte scène uit The Secret Agent, met glans neergezet door de Culemborgse acteur en meesterverteller Eric Borrias.