• Gemeente Culemborg

Culemborg maakt mobiliteitsplan samen met de stad

CULEMBORG Om ervoor te zorgen dat Culemborg op gebied van verkeer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijft, laat het college van B en W van de gemeente Culemborg een mobiliteitsplan opstellen. Dat gebeurt in samenspraak met inwoners, organisaties en de gemeenteraad van Culemborg. 

De verkeerssituatie in de stad wijzigt, onder andere door de woningbouw in West-Culemborg. Dat heeft gevolgen voor de toekomstige verkeerssituatie en bereikbaarheid. In het plan komen ook vraagstukken als verduurzaming en verbetering van de oost/westverbinding en keuzes rondom de Vianense Poort, een fietsbrug over de Lek en een tunnel in de spoorzone aan bod. Het plan moet richting geven om de komende tien jaar prioriteiten te kunnen stellen en keuzes te kunnen maken.

Joost Reus, wethouder verkeer van de gemeente Culemborg: ,,Voordat we besluiten waar we het geld aan uitgeven, moeten we eerst de situatie goed in kaart brengen. We willen daarvoor een zorgvuldig proces doorlopen met voldoende ruimte voor participatie." Het proces wordt in drie fases opgeknipt. Het doel is om in juni 2019 het definitieve plan te laten vaststellen door de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt op 20 september 2018 het raadsvoorstel met daarin het plan van aanpak om te komen tot een mobiliteitsplan.

Label:

Spoorzone