• Culemborg gaat cybercime aanpakken

    Koen van Weel

Culemborg pakt ondermijning, verkeersveiligheid en veiligheid in wijken aan

CULEMBORG De gemeenteraad van de gemeente Culemborg heeft op 6 juni de Kadernota Integrale Veiligheid vastgesteld. Daarin worden drie prioriteiten benoemd. Op die punten wil de gemeente het verschil maken. Het gaat om het zicht krijgen op en aanpakken van ondermijning en cybercrime, het bevorderen van veiligheid en de veiligheidsbeleving in wijken door een integrale aanpak en het verbeteren van het (gevoel rondom) verkeersveiligheid. Deze nota schept de randvoorwaarden om de komende vier jaar samen met alle partners te werken aan de veiligheid.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: ,,Wij zijn ervan overtuigd dat alle betrokken partijen waarmee wij samenwerken, van bewoners en ondernemers tot professionele partijen, ook de komende jaren met veel passie samen zullen werken aan een veilig Culemborg. Alleen samen kunnen we het verschil maken!"

VEILIG IN JE EIGEN BUURT Door meer zicht te krijgen op minder zichtbare vormen van criminaliteit (ondermijning en cybercrime), waar deze zich afspelen en daar tegen op te treden, wil de gemeente bereiken dat Culemborgers zo min mogelijk geconfronteerd worden met deze, veelal georganiseerde, criminaliteit. De andere prioriteit richt zich op de directe leefomgeving van inwoners. Je veilig voelen in je eigen buurt is van grote invloed op de kwaliteit van leven. In Culemborg zijn er helaas plekken waar dat niet zo is. Dit uit zich op verschillende manieren van overlast (alcohol en drugs, jeugd en verwarde personen). Het terugdringen hiervan heeft een positieve invloed op hoe prettig en veilig inwoners zich voelen.

AGRESSIEF VERKEERSGEDRAG Tot slot geeft de gemeente prioriteit aan het verbeteren van (het gevoel rondom) verkeersveiligheid. Bewoners ervaren overlast van diverse aan verkeer gerelateerde zaken zoals parkeren, te hard rijden, agressief verkeersgedrag en verkeersstremmingen. Hoewel het aantal dodelijke verkeersongelukken laag is, vinden er wel meerdere verkeersongelukken per week plaats. Door de komende vier jaar als partners samen op te treden om de verkeersveiligheid te bevorderen, wordt een rechtstreekse bijdrage geleverd aan het vergroten van de verkeersveiligheid en hoe die in de stad ervaren wordt.

Uiteraard wordt ook aan andere veiligheidsthema's aandacht geschonken en worden ook de reguliere werkzaamheden uitgevoerd. De gemeente blijft bijvoorbeeld samen met de partners actief om het aantal woninginbraken te verminderen, op te treden bij het aantreffen van een hennepplantage, communiceren over zaken die spelen in Culemborg en tips geven aan bewoners en ondernemers hoe zij de kans om slachtoffer te worden van bepaalde vormen van criminaliteit kunnen verkleinen.

De kadernota integrale veiligheid 2019 – 2022 is terug te vinden op: https://www.culemborg.nl/beleidsplannen-en-regels