• Han Braam van de VVD (rechts) probeert andere fracties uit te dagen concretere keuzes te maken in de verschillende scenario's.

    Tanja Moody

Culemborg springt over Lek

Lekstad wil regiopositie versterken

CULEMBORG Culemborg heeft er sinds donderdag een nieuw beleidsdocument bij: Stadsvisie 'Culemborg Stroomt'. Dit document en de aanbevelingen uit het rapport Krachtig Culemborg, over strategische verkenningen tot samenwerkingen met andere regio's, is vrijwel unaniem (op de VVD na) door de Culemborgse gemeenteraad aangenomen. Hierin staat de vraag centraal: Wat heeft de stad Culemborg op de (middel)lange termijn nodig om haar positie te behouden en verder te versterken?

door Tanja Moody

Culemborg springt over de Lek. Het wil samenwerken met de regio Utrecht, aanschuiven en overleggen. Uit eigen onderzoeken vooral van belang op de gebieden mobiliteit/bereikbaarheid, woningbouw en economie. Culemborg heeft van oudsher, door de ligging en indeling, tientallen samenwerkingsverbanden binnen Regio Rivierenland. Die hechte relaties gaan niet overboord, maar worden juist geïntensiveerd. Burgemeester Gerdo van Grootheest ervaart veel begrip vanuit de andere gemeenten voor de nieuwe stap. ,,Gezien de achtergrond en ligging van Culemborg vinden ze het eigenlijk heel logisch dat we willen aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Tenslotte gaan ook bedrijven de regionale en landsgrenzen over."

VOORKEUR VOOR UTRECHT De gemeenteraad hield zich voor de derde en laatste keer op rij bezig met de stadsvisie, de vijf uitgewerkte scenario's in Krachtig Culemborg en hoe representatief eigenlijk de rapporten zijn als 'kaart' voor alle Culemborgers. De VVD heeft de meeste twijfels. Die heeft een duidelijke voorkeur voor aansluiting bij regio Utrecht in plaats van met één been in Rivierenland en het andere been in Utrecht, zoals ze het zelf uitleggen.

In de zelf gecreëerde oppositierol probeert Han Braam (met steun van SP) andere fracties uit te dagen om scherpere keuzes te maken. Hun enthousiasme voor de stadsvisie is minimaal, omdat in hun ogen maar een kleine groep inwoners zijn betrokken. Bij Marco van Zandwijk (CDA) gaat het niet over een focus op Utrecht, Houten of Beusichem. Wel over de leefbaarheid en daarmee de toekomstbestendigheid van de stad. ,,Verschillende exploitaties (zoals het zwembad, theater, museum) staan onder druk. Hoe houden wij alle voorzieningen in stand en hoe zorgen wij dat het woonaanbod voor onze inwoners divers en op termijn betaalbaar blijft?"

Rinske van Noortwijk (D66) ziet de stadsvisie als een mooi kompas. Ze legt de accenten voor de scenario's vooral per onderwerp. ,,Onze zorg is dat we geen overloopgebied worden van Utrecht qua woningbouw.'' GL-raadslid Conny de Laat vindt dat de Stadsvisie een 'gedeeld' verhaal moet worden. ,,Komt er een extra inspanning om alle inwoners te betrekken?" GroenLinks ziet kansen om Culemborg nog sterker te positioneren als duurzame en sociale stad in Rivierenland én Utrecht: een proeftuin van vernieuwende ideeën, met veel ruimte voor experimenten, lokale (burger)initiatieven en ondernemerschap.