• Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam

Culemborg toont zich ambitieus bij nieuwjaarsreceptie

CULEMBORG Donderdagavond 4 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente met de Kring Culemborgse Bedrijven en het Ondernemersfonds plaats. Een drukbezochte avond met naast het voltallige College van B en W een ruime vertegenwoordiging van raadsleden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke- en culturele organisaties, vele inwoners en vooral ook ondernemend Culemborg.

Onder enthousiaste leiding van de Culemborgse cabaretier Andries Tunru werd de avond in goede banen geleid. Rosanne van der Spek, begeleid door haar broer Daan op de gitaar, zong het Culemborg 700-lied. Daarna sprak burgemeester Gerdo van Grootheest zijn nieuwjaarsrede voor Culemborg uit. Een positieve speech waaruit blijkt dat hij de stad al aardig goed kent en daar vol trots over spreekt. "Hoe gaan we het goudklompje Culemborg verder oppoetsen?" Waarbij de burgemeester opriep ,,ons allen aandeelhouder van Culemborg te voelen en ieder op haar of zijn manier verantwoordelijkheid te nemen. Deze ambitieuze en eigenzinnige stad verdient het."

KINDERSPEURTOCHT Bobbie Smeets vertelde hoe je kinderburgemeester wordt en welke onderwerpen in de kinderraad zoal aan bod komen. Haar speedbootavontuur met de burgemeester bij de intocht van Sinterklaas was een hoogtepunt in 2017. Het plan om een kinderspeurtocht door Culemborg te maken werd met applaus ontvangen.

In het kader van Culemborg 700 maakten zeven ondernemers hun wensen voor Culemborg kenbaar. Rosita Setz, voorzitter KCB, sprak namens alle ondernemersverenigingen uit om samen te werken aan een stevige stadsvisie en een toekomstgericht ondernemersklimaat, keuzes te maken op het gebied van sustainability en de relatie onderwijs en arbeidsmarkt nader uit te werken. ,,Laten we het jubileumjaar 2018 gebruiken om Culemborg in de etalage te zetten, laten zien waar we trots op zijn."

Osmar Mor van de Turkse bakkerij Mor in de Zandstraat werkt met veel plezier als ondernemer in Culemborg en hoopt dat nog heel lang te kunnen doen. Hij wenste iedereen een gelukkig 2018.

JUIST OPGELEID PERSONEEL Gerlinde van Drenth van Van Drenth Buighout& MultiDesk benadrukte het duurzame ondernemen in al zijn facetten; MVO, energiebesparing en -opwekking en circulaire economie. Als knelpunt noemde zij het verkrijgen van het voor de arbeidsmarkt juist opgeleid personeel.

Wout Cobussen, een buiten Culemborg woonachtige jonge ondernemer, is nu zo'n 3 jaar bezig het Event Center met mooie evenementen op de kaart te zetten. Hij is verrast wat Culemborg te bieden heeft en wil daaraan graag zijn steentje bijdragen.

Norine Maniran vertegenwoordigde de Coöperatie van Makers en het Platform van Kleinschalige Zorgaanbieders met hun motto "Laten we samen MEEDOEN nog meer mogelijk MAKEN en daarin zoveel mogelijk DELEN". Om hiermee ondernemers enthousiast te maken om kansarme werknemers de ruimte te bieden in hun bedrijf.

Joost van Rijn, directeur O.R.S. Lek en Linge, is voor meer resultaatgerichte samenwerkingen tussen ondernemers, onderwijs en gemeente, zodat leerlingen uit onder meer het vmbo nog meer levensechte stages kunnen doen bij Culemborgse bedrijven.

Raymond Rison gaf aan dat door jezelf kwetsbaar op te stellen, je elkaar kunt inspireren, waaruit innovatieve en eigenzinnige verbindingen kunnen ontstaan. En zijn droom? ,,Wat zou het mooi zijn als we als Culemborg voor één gezamenlijk doel kiezen en ernaar streven om als meest duurzame gemeente van Nederland een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol te nemen."

SOCIAL MEDIA Tot slot vroeg Andries Tunru aan de zaal of er nog een niet genoemde wens voor Culemborg leefde. Ondernemer John van der Meer ziet graag dat we op social media wat genuanceerder op het lokale nieuws gaan reageren door eerst goed de achtergrond of context te kennen. Andries maakte deze droom alvast waar, door al improviserend deze avond op rijm positief en met humor samen te vatten. Daarna volgde een heerlijk buffet en een gezellig samenzijn waar ongetwijfeld werd gewerkt aan het verstevigen van netwerken en plannen. Bij vertrek ontving iedereen de Culemborg 700 reep van Tony's Chocolonely.