• CvN

Culemborg van Nu nieuwe partij Monica Wichgers

CULEMBORG ,,Culemborg van Nu is een liberale lokale partij die zich richt op wat Culemborgers echt willen. Wij zijn niet zozeer rechts of links, maar progressief en ondernemend", begint Monica Wichgers haar verhaal.

door Brigitte Vergouwen

Wichgers, die eerder deze zomer de VVD-fractie verliet, gaat als eenmansfractie door in de nieuwe politieke partij Culemborg van Nu. Op de vraag welke doelgroep zij dan voor ogen heeft, reageert zij: ,,Wij richten ons op die Culemborgers, en dat geldt voor alle burgers die Culemborg in beweging brengen. Mensen moeten verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leven. Mensen weten vaak zelf prima hoe dat kan. Dit moet mogelijk worden gemaakt."

Culemborg van Nu wil de afstand tussen burger en politiek kleiner maken door vanuit alle groepen in de samenleving een vertegenwoordiger in hun partij te hebben die meedenkt. Inmiddels zijn zij met twintig mensen. Gezamenlijk willen ze nieuw elan brengen in de Culemborgse politiek waarbij de burger zich gehoord en begrepen voelt.

Een uitgebreid verhaal over de nieuwe Culemborgse politieke partij in de krant van woensdag 30 augustus.