• Archief BDUmedia

Culemborg wil vrijliggend fietspad Prijsseweg

CULEMBORG Het college van B&W van de gemeente Culemborg wil een vrijliggend fietspad aanleggen langs de Prijsseweg, vanaf Kokmeeuwpad naar de Diefdijk. Dat is het voorstel aan de gemeenteraad. De provincie Gelderland verleent maximaal vijftig procent subsidie. Met de eigenaren van de percelen waarop het fietspad wordt aangelegd vinden momenteel gesprekken plaats over aankoop van grond. Als hiermee overeenstemming wordt bereikt en de gemeenteraad stemt met het voorstel voor aanleg in, kan nog dit jaar de eerste schep de grond in.

De Prijsseweg wordt gebruikt als uitvalsweg door auto's en door veel fietsers, zoals schoolgaande jeugd en recreanten. Het is een drukke weg, waar automobilisten vaak harder rijden dan de toegestane maximum snelheid van 60 km per uur. Een vrijliggend fietspad in twee richtingen zou een veilige fietsroute vormen. Het college stelt voor aan de noordkant van de Prijsseweg een tweerichtingenfietspad aan te leggen. Het fietspad vormt bovendien een belangrijk onderdeel van de verkeersstructuur en de verbinding van Parijsch met het buitengebied / Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit fietspad voorziet in een ontbrekende schakel in het recreatieve netwerk.