• Ook wethouder Joost Reus leest voor op de Dag van de Duurzaamheid

    Gemeente Culemborg

Culemborg zet handtekening onder Green Deal aardgasvrije wijken

CULEMBORG Joost Reus, wethouder Milieu van de gemeente Culemborg, heeft woensdag 8 maart samen met een aantal andere gemeenten, netbeheerders en provincies een Green Deal ondertekend met minister Kamp van Economische zaken. Deze Green Deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de ondertekening van de Green Deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Wethouder Joost Reus is blij met de overeenkomst: ,,We moeten de komende jaren werken aan het aardgasvrij maken van onze gemeente. Dat heeft grote consequenties voor onze inwoners en bedrijven. Vandaar dat we een project 'Warmtekeuze Culemborg' zijn gestart om na te gaan wat betaalbare alternatieven zijn om onze huizen te verwarmen en om te koken. We betrekken daar onze inwoners natuurlijk ook bij. Andere gemeenten zijn hier ook mee bezig. Het is daarom mooi dat we via deze Green Deal kennis en ervaringen kunnen uitwisselen."

Het Culemborgse project start in 2017 en wordt naar verwachting in 2018 afgerond.