Culemborg zoekt duurzaamheidsideeën

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg werkt aan een duurzaam Culemborg. De gemeente wil bijvoorbeeld op termijn klimaatneutraal worden. Het heeft daarvoor de inzet en ideeën van inwoners hard nodig. Om waar mogelijk inwoners te helpen om ideeën tot uitvoering te brengen, heeft de gemeente een budget beschikbaar gesteld. Maximaal is er € 5.000,- beschikbaar voor een idee. Projectideeën kunnen tot 15 mei 2016 worden ingediend.

Wethouder Joost Reus: ,,Ik wil graag samen bouwen aan duurzaamheidsagenda waarin staat welke activiteiten we het komende jaar gaan uitvoeren en hoe we met elkaar het vliegwiel rond duurzaamheid kunnen gaan versnellen. Door successen te delen, elkaar te inspireren en vervolgplannen te maken."

Iedere inwoner mag zijn of haar idee indienen. Het kan gaan over verschillende onderwerpen, zoals energie, afval of groen. De gemeente beoordeelt de ideeën op een aantal criteria. Bijvoorbeeld of het idee een bijdrage levert aan duurzaamheid ('planet, people, profit'), of het idee op termijn levensvatbaar is en hoeveel Culemborgers erbij zijn betrokken. Mensen met ideeën kunnen een plan indienen waarin het doel, de resultaten en overzicht van activiteiten waar het gevraagde geld aan wordt besteed.

Meer informatie staat op www.culemborg.nl/wonen en leven/duurzaamheid. Hier staan ook de criteria en de procedure.