• Jenk Stronks

Culemborger ondersteunt vluchtelingen op Lesbos

CULEMBORG De gemeente Culemborg heeft een incidentele subsidie toegekend van 5.000 euro om vluchtelingen te helpen op Lesbos. De bijdrage is gegeven op grond van de Bijdrageregeling Internationale Duurzame Ontwikkeling Culemborg (Bidoc).

Culemborger Jenk Stronks deed de aanvraag voor deze subsidie. Ongeveer een half jaar geleden vertrok hij als vrijwilliger voor Stichting Because We Carry (BWC) naar vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos om daar te helpen bij het verstrekken van ontbijt en het uitvoeren van activiteiten voor kinderen en volwassenen. Dagelijks wordt door bevlogen medewerkers van BWC en een groep wekelijks wisselende vrijwilligers noodzakelijk werk verricht ten behoeve van het welzijn van de voor oorlog gevluchte mensen.

Sinds drie maanden is BWC ook actief op het ruigere kamp Moria. Hier leven momenteel ruim 6.000 mensen waaronder circa 2.000 kinderen, 360 alleen reizende vrouwen en 310 kinderen waarvan hun vlucht alleen is geëindigd.
Op Moria staan de mensen elke dag door weer en wind gemiddeld 3 x 2 uur in de rij voor een plastic bakje met rijst of linzen, wat brood en met mazzel een appeltje.
Er zijn stukken onoverdekt, er is slecht hekwerk wat aan elkaar hangt van prikkeldraad, spijkers, loden pijpen en gaas. In overleg met het Griekse leger is gestart met het overdekken van de voedseldistributie en het verbeteren van de toeleiding. De kosten hiervan bedragen circa 43.000 euro. Daarvan is inmiddels vanuit Culemborg circa 30.000 euro bijeen vergaard. Verscheidene Culemborgers, de Triodosfoundation en de gemeente Culemborg hebben dit geld beschikbaar gesteld. Voor het resterende bedrag van 13.000 euro zijn nieuwe inzamelingsacties in voorbereiding, ondermeer met de Barbarakerk en scholengemeenschap KWC.

Over Because We Carry

Stichting Because We Carry is in 2015 opgericht door drie Nederlandse vrouwen. Op de site www.becausewecarry.org is meer te lezen over deze organisatie, die sinds 2015 onafgebroken werkzaamheden verricht voor de vluchtelingen op Lesbos. Bijdragen zijn welkom op banknummer NL85TRIO0391073796 van Stichting Because We Carry, onder vermelding van 'Afdeling Culemborg'

Meer informatie via Jenk Stronks, info@jenkstronks.nl.