• Richard Bakker
  • Richard Bakker
  • Richard Bakker

Culemborgs muziekcorps Concordia bestaat 150 jaar

CULEMBORG Het Culemborgse Koninklijk Stedelijk Muziekcorps Concordia bestaat 150 jaar. Reden genoeg om hierbij stil te staan met voorzitter Carlo van Schaik en lid en ex-voorzitter Richard Bakker, die beiden al tientallen jaren spelen bij Concordia.

door Eric Jansen

In 1869 werd Marten Klimmerboom -muziekonderwijzer en organist van de Nederlands Hervormde kerk in Culemborg- gevraagd kapelmeester te worden van de toenmalige schutterij (militaire stadsbeschermers). Dit wordt nu beschouwd als het oprichtingsmoment van Concordia. De voorlopers van de tamboers waren de sfeerbepalers van de verdedigers van de stad. Het corps speelde voornamelijk militaire marsmuziek. Musiceren was een favoriet tijdverdrijf in de verder schaarse vrije tijd die men toen had. Ook ter verhoging van de sfeer bij evenementen was een muziekkorps of fanfare in die tijd gewild. In 1908 werd aan het muziekkorps de naam 'Concordia' verbonden en in 1953 kreeg het zelfs het predicaat "koninklijk'.

Het corps heeft momenteel 55 leden tussen de achttien en tachtig jaar oud. Er wordt wekelijks gerepeteerd in het verenigingsgebouw aan de Westersingel. Er vinden ongeveer tien concerten per jaar plaats. Bakker: ,,Jaarlijks organiseren we een huiskamerconcert in ons verenigingsgebouw, we spelen op Koningsdag en bij Dodenherdenking. Maar ook tijdens het carnaval en de bloesemtocht in Enspijk in april."

CONCERT VOOR BLADBLAZERS In dit jubileumjaar vinden er enkele speciale concerten plaats. Zo organiseert de Roos van Culemborg op 7 juli een concert voor Concordia en heuse bladblazers in de Grote en/of Barbara kerk. Er is een speciaal muziekstuk geschreven voor de aanwezige bladblazers en muzikanten. Tijdens 'Culemborg Bijvoorbeeld' op 14 juli vindt een concert plaats met in totaal 150 muzikanten uit korpsen die ook 'Concordia' heten.

Juist door de uiteenlopende gelegenheden waarbij Concordia speelt is er een breed repertoire. Van Schaik:,,We spelen nummers van Amy Winehouse, Queen, Eric Clapton en Les Miserables; daarnaast jazznummers en klassiek werk van onder meer Beethoven. Per concert bekijken we goed wat we kunnen spelen. Tijdens het carnaval hebben we natuurlijk carnavalsnummers."

GEEN SUBSIDIE Het gaat goed met Concordia: Bakker en Van Schaik zijn er trots op dat het ledenaantal recent weer gegroeid is. Dat is niet vanzelfsprekend, omdat het korps geen subsidie ontvangt en via contributie, verhuur van ruimtes in het verenigingsgebouw en de inzet van vrijwilligers zich draaiend moet houden. Daarnaast dient dirigent Henk Houben betaald te worden, maar over hem zegt Bakker:,,Dankzij Henk zijn we beter geworden!"

Wat het leuke is aan spelen in Concordia weten beide heren wel. Van Schaik:,,Het leuke is de diversiteit van de muzikanten en de personen in het corps en hoe we samen een concert neerzetten". Bakker:,,Iedereen doet zijn best de nummers goed te spelen en het is een leuke, gezellige club."

Concordia zoekt nog nieuwe muzikanten, met name klarinettisten. Zie voor meer info: www.concordia.nl