• Channa Cohen Stuart bij een opgravingslocatie

    Aeres Milieu Bv

Culemborgs rijke archeologie

CULEMBORG Channa Cohen Stuart (47 jaar) is archeologe in en rondom Culemborg. Culemborg is voor haar een archeologisch rijk en interessant werkgebied.

door Eric Jansen

Ze vertelt hoe er in samenwerking met het Genootschap Voet van Oudheusden en de gemeente Culemborg recent een 'Archeologische Waardekaart' is gemaakt. Hierop zijn alle bekende archeologische vindplaatsen in en om Culemborg gemarkeerd. Er staan ook locaties op waarvan vermoed wordt dat er vondsten te verwachten zijn. Zo'n mogelijke vindplaats is het terrein van tuincentrum Van den Hurk. Cohen Stuart is er bijna van overtuigd dat er resten van een Romeinse nederzetting te vinden zijn. Er mag echter pas onderzocht en gegraven worden als het tuincentrum is verhuisd, waarschijnlijk in 2020.

De afgelopen jaren zijn er plaatselijk diverse opgravingen geweest. In de wijk Parijsch werden resten van een nederzetting gevonden uit de brons- en ijzertijd. Bij opgravingen bij de kasteelmuur op het Weeshuisterrein werd stadsafval en aardewerk gevonden uit de vijftiende tot zeventiende eeuw. En op Caetshage werd een Romeins grafveld aangetroffen. De Kasteeltuin bereidt een nieuwe tentoonstelling voor en heeft ook nog niet alle vondsten gecatalogiseerd.

ROMANTISCH Cohen Stuart nuanceert het romantische beeld dat er van een archeoloog bestaat: ,,In de grond graven doe ik misschien voor 10%. De andere 90% bestaat uit voorbereiden van een opgraving, plannen en onderzoeken. Ik ben momenteel beleidsmatig betrokken bij een opgraving in de Hoekse Waard, waar men de haven gaat verbouwen. Civieltechnisch moeten er oplossingen bedacht worden hoe daar opgegraven moet worden; dat is leuk om mee bezig te zijn." Naast allerlei wet- en regelgeving rondom opgravingen is er voor de archeoloog ook de verplichting tot documentatie van het werk. Het opgraven zelf doen archeologen in de regel niet alleen. Er wordt samengewerkt met grote archeologische onderzoeksbureaus, maar ook met plaatselijke vaak ervaren en enthousiaste vrijwilligers. Voor Cohen Stuart is het leggen van verbanden misschien wel belangrijker dan graven in de grond: ,,Als een puzzel krijg je steeds duidelijker hoe het landschap er vroeger heeft uitgezien. Je gaat steeds meer verbanden zien. Het is een geweldig vak, waarin je blijft zoeken naar antwoorden op vragen over het verleden."