• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Culemborgse bedrijven bezoeken brandweerkazerne

CULEMBORG Op 26 november hield Kring Culemborgse Bedrijven in samenwerking met Keurmerk Veilig Ondernemen Culemborg een informatiebijeenkomst in de brandweerkazerne.

De vele vrijwilligers van de brandweer lieten de ondernemers kennismaken met de hoogwerker die maar liefst 32 meter hoog kan, het knippen van auto's bij ongevallen en de verschillende manieren om een brand te blussen.

Daarna werden de ondernemers bijgepraat door politie en brandweer waarbij naar voren kwam dat het aantal incidenten het afgelopen jaar verder is gedaald door een goede samenwerking met de ondernemers en de activiteiten van Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen.

Bij de presentatie van de variantenstudie voor fiets- en wandelroutes van en door Pavijen opgesteld door M I van der Maat en Quadraat.nu waren aanwezig gedeputeerde mw. Schouten en wethouder Van Oorschot. De thema's bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid komen in het rapport naar voren. Veel medewerkers van bedrijven maken in hun pauze een wandeling. De haalbaarheid van de varianten zal nader bekeken moeten worden.

In de korte discussie kwam ook het achterstallig onderhoud op sommige plaatsen aan de orde. Hiervoor kunnen burgers en ondernemers gebruik maken van de meldlijn bij de gemeente.

Namens aannemersbedrijf Van Kessel is nog gemeld dat bij de verbreding van de N320 er zoveel mogelijk met één wegomlegging zal worden gewerkt als de Erasmusweg dicht gaat en dat de afsluiting van de weth.Schoutenweg beperkt zal blijven tot één weekend. Zodra de definitieve planning rond is zal nadere info worden verspreid.