• Mede-initiatiefneemster Judith Jobse vraagt B en W scherp te letten op een duurzaam antennebeleid

    Judit Jobse
  • Simon Dijk
  • Simon Dijk

Culemborgse burgers bezorgd over 5G

CULEMBORG Een groeiende groep burgers is zich bewust van de effecten van mobiele netwerken. Doordat ze elektrogevoelig zijn of zich zorgen maken over gevolgen voor mens, dier en milieu. Honderden Culemborgers tekenden daarom al het 5G-manifest, waarin ze de gemeente oproepen geen 5G-netwerk uit te rollen, voordat de effecten bewezen veilig zijn.

door Simon Dijk

Ook vragen ze om een duurzaam antennebeleid, met inspraak van burgers. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) nodigt mede-initiatiefneemster Judith Jobse B en W uit hier scherp op te letten. Het manifest wordt in de loop van 2019 aangeboden. Tekenen kan via www.5GCulemborg.nl.

ELEKTRO-GEVOELIG Judith Jobse, zangeres, zangcoach en zelf elektro-gevoelig in een indrukwekkend factsheet voor B en W: ,,5G verwerkt 100 tot 1000 keer zoveel informatie als de netwerken van nu. Maar de golven hebben een kleiner doordringend vermogen. Daarom moeten er vele antennes op lantaarnpalen, verkeerslichten, bushokjes, misschien gewoon voor je slaapkamerraam geplaatst worden. Onder de nieuwe Omgevingswet kan de gemeente een visie op de effecten vaststellen, bijvoorbeeld in een antennebeleid. Om rekening te houden met kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen." Geschat wordt dat 3 procent van de bevolking gezondheidshinder ervaart door straling. In Culemborg zou dat om 830 mensen kunnen gaan, zich vaak niet bewust van de oorzaken.

OUDE NORMEN Zorgelijk is volgens de initiatiefnemers dat de normen uit 1998, waar gemeenten naar verwijzen, niet kijken naar biologische effecten. ,,Artsen en wetenschappers vragen wereldwijd om uitstel van de uitrol van 5G. De Wereld Gezondheid Organisatie WHO ziet straling door zendmasten, mobiele telefoons, wifi en andere draadloze toepassingen na 'mogelijk' nu ook bijna als kankerverwekkend. Waarbij in Amerika aandacht is voor hersenkanker, minder beweeglijk sperma, DNA-beschadiging, hoofdpijn, oorsuizen en effecten op onrust, leren en geheugen. Dichterbij, in Culemborg, verwijst een veehouder naar Groningen, waar hele stallen vee onder invloed van straling op hol sloegen." Het laatste woord over 5G is volgens de mensen achter www.5GCulemborg duidelijk nog niet gezegd.