• Tanja Moody

Culemborgse horizon krijgt er 10-12 windturbines bij

CULEMBORG In rap tempo verschijnen steeds meer windturbines aan de Culemborgse horizon. Naar verwachting krijgen de huidige windturbines (Het Rode Hert, De Witte Juffer en De Ranke Zwaan) binnen enkele jaren gezelschap van nog eens van 10 tot 12 turbines. Tenminste, als het aan de projectontwikkelaars en de gemeenten Houten en Culemborg ligt. Beide gemeenten willen in 2040 klimaat- en energieneutraal zijn. Om dat te bereiken, is veel meer duurzaam opgewekte energie nodig.

door Tanja Moody

De procedure voor de bouw van windpark Goyerbrug loopt al een tijdje. Sinds 13 juni ligt de ontwerpvergunning ter inzage. Tot en met 24 juli kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven. Daarmee kan invloed worden uitgeoefend op het verdere proces en wordt eventueel de gang naar de rechter mogelijk. Ook de gemeente Culemborg dient als buurgemeente een zienswijze in, die eerst aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

DE EERSTE OP LAND IN NEDERLAND In Culemborg is de publiciteit laat op gang gekomen. De bijzonderheid van Goyerbrug is dat vier windturbines zijn gepland met een ashoogte van 166 meter en een tiphoogte van ca. 241 meter. Het gaat om een type dat de grootste is in haar soort en voor zover bekend nog nergens in Nederland op land gerealiseerd. Hoe hoger de molen, des te hoger de energetische opbrengst. De turbines in Goyerbrug hebben een vermogen van ca 5,6MW per stuk. Ter vergelijking: de drie windmolens langs de N320 hebben een gezamenlijk vermogen van 6 MW).

Het college in Culemborg toetst de Houtense plannen volgens de eigen in 2017 ontwikkelde windvisie. Daarnaast wordt in de zienswijze aandacht gevraagd voor de zorgen van inwoners van Culemborg. Die richten zich op een aantal punten: aantasting van het vrije uitzicht richting het noorden, de vrees voor geluidhinder en negatieve effecten op de natuur, onbegrip voor de gekozen hoogte van de turbines en de vrees voor waardedaling van de woningen.

De raad kan zich vinden in het raadsvoorstel. Het mag wat puntiger, vindt Daniel Jumelet (ChristenUnie). Josefien Rooks (D66) vindt het belangrijk om Houten te laten weten dat Culemborg de lusten- en lastenverdeling anders heeft geregeld (volgens het model 'Eerlijk Delen'). Daarom valt er voor Culemborg niets te leren van het proces in Houten, antwoordt wethouder Joost Reus op de vraag van CDA'er Marco van Zandwijk. In het najaar neemt de Houtense gemeenteraad definitief het besluit over windpark Goyerbrug.

WINDWINNING CULEMBORG Ook in Culemborg zijn er nieuwe ontwikkelingen. Projectontwikkelaars Eneco Wind B.V. en Vrijstad Windwinning U.A. hebben afgelopen maanden – in stilte – onderzocht of het mogelijk is om een nieuw windpark (Windwinning Culemborg) te realiseren binnen de kaders van de Windvisie. Zij hebben het college laten weten daar vertrouwen in te hebben. Er staan 6-8 windturbines in de planning.

In de tussentijd wil het college dat de bevoegdheid van de besluitvorming van de Provincie Gelderland naar de gemeente Culemborg wordt overgeheveld. Wel moet het dan het 'coördinatiebesluit' overnemen. Daarmee wordt bedoeld dat ook alle wettelijke procedures worden overgenomen, gestroomlijnd en de transparantie wordt bevorderd. Voor de gemeente levert dat efficiencyvoordeel op en voordeel in de communicatie. Raadslid Noël Bos (Culemborg van Nu) maakt zich echter nog zorgen over de mogelijke inperking van innovatieve ontwikkelingen en de invloed van de (nieuwe) windparken op elkaar. Zij wil eerst debat, voordat de raad over twee weken een besluit neemt.