Culemborgse projecten krijgen toekenningen Prins Bernhard Cultuurfonds

CULEMBORG Stichting Werk aan het Spoel, Stichting Gispen Collectie, Marleen Grommers en Showcorps Prinses Marijke hebben geld gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor hun culturele projecten.

Stichting Werk aan het Spoel krijgt 1500 euro voor het project festival Down to the River, de Stichting Gispen Collectie krijgt eveneens 1500 euro voor hun tentoonstelling Meubeldag en reizende tentoonstellling. marleen Grommers krijgt 1000 euro voor de publicatie 'Het landschap van Culemborg' en Showcorps Prinses Marijke ontvangt 500 euro voor het festival Betuwe Cup.

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft voor 69 projecten op het gebied van cultuur en natuur een totaalbedrag van € 142.300 toegekend. Het budget dat het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland dit jaar te beste­den heeft be­draagt € 718.249. Dit geld is onder meer afkomstig van de Lotto en de BankGiro­Lote­rij, donaties en een col­lecte die jaar­lijks in mei onder de naam Anjeractie wordt gehou­den. Per jaar worden circa 400 projecten ge­steund.

Het bestuur van de afdeling Gelderland beoordeelt vier keer per jaar aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur en natuur. Verzoeken kunnen worden ingediend door culturele stichtingen en verenigingen en organisaties op het gebied van natuur. Bijdragen worden verleend voor eenmalige, uitzonderlijke culturele projecten in Gelderland en duurzame investeringen. Met behulp van de Richtlijnenwijzer op de website kan worden bepaald of een project in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Zie www.cultuurfonds.nl/Gelderland