• ccarkombord.jpg
    Kombord Culemborg

Culemborgse sporthelden gezocht

CULEMBORG Het college van b&w van de gemeente Culemborg heeft op advies van de commissie naamgeving nieuwe namen toegekend aan enkele straten. Voor een nieuwbouwlocatie in Parijsch-Zuid is de commissie naamgeving nog op zoek naar namen van oude Culemborgse sporthelden.

In Parijsch-Zuid vindt op meerdere locaties nieuwbouw plaats. Voorgesteld wordt om aan de nieuwe straten tussen de Saturnusweg en de Zijderupsvlinderlaan de namen "Heivlinderlaan" en "Heivlinderpad" toe te kennen. Verder wordt voorgesteld om aan de nieuwe straten tussen de Distelvlinderlaan, de laan naar Parijsch en de Prijsseweg namen toe te kennen van oude Culemborgse sporthelden. Het gaat om de "Antoon van Wijngaardenweg", "Alex van Strienstraat" en "Riek van Haarenstraat". Deze personen zijn bekend vanwege hun sportieve prestaties en komen allemaal uit Culemborg. Antoon van Wijngaarden was een worstelaar, Alex van Strien een autocoureur en Riek van Haaren een turnster.

Op zoek naar sporthelden

De commissie naamgeving is nog op zoek naar een aantal Culemborgse sporthelden. Het gaat daarbij om personen die iets belangrijks hebben betekend voor een sportvereniging of voor sport in Culemborg in het algemeen. Personen die voorgedragen worden moeten langer dan 10 jaar geleden zijn overleden en van onbesproken gedrag zijn. Het kan gaan om topsporters, maar ook oprichters van een vereniging of personen die zich op een andere manier extra hebben ingezet voor de sport(vereniging) in Culemborg kunnen in aanmerking komen. Suggesties kunnen voor 31 maart 2016 ingediend worden bij s.beerlage@culemborg.nl. De commissie naamgeving bepaalt vervolgens of de personen echt in aanmerking kunnen komen voor een straatnaam.