• Stichting Anisymuz kan aanspraak maken op 2.000 euro voor het concert met Bonhoeffer-koorwerken

    De Roos van Culemborg

Cultuurfonds Gelderland ondersteunt Culemborgse projecten met 18.000 euro

ARNHEM Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft van april t/m juni 101 projecten ondersteund. Daarmee werd bijna 400.000 euro gegeven aan cultuur en natuur in de regio.

Voor projecten in Culemborg kwam in totaal 18.000 euro beschikbaar. Een overzicht hiervan:

- Stichting Anisymuz kan aanspraak maken op 2.000 euro voor het concert met Bonhoeffer-koorwerken

- Stichting Menno van Coehoorn (Utrecht) 2.500 euro, voor publicatie 'Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland, deel Gelderland en Overijssel'

- Stichting Kunstroute Culemborg, 1000 euro voor Kunstroute 2019

- Stichting Gispen Collectie, 3.000 euro, digitale publicatie van oral historyproject De Culemborgse meubelindustrie 1950-1970

- Stichting Vrijstadfestival Culemborg, 6.000 euro voor het Vrijstad Cultuurfestival

- BoeKWie, 500 euro, voor publicatie 'De geschiedenis van de Stoomtram Tiel-Buren-Culemborg' door H. van Lith

Eén van de werkterreinen van het fonds is Theater. Aan bijzondere producties draagt het fonds graag bij. Daarbij kan bijvoorbeeld sprake zijn van nieuwe samenwerkingsverbanden, educatieve voorstellingen of een nieuw geschreven productie die is gebaseerd op de geschiedenis van de regio. Bij de beoordeling wordt erop gelet dat de begroting realistisch is, dat ook uit eigen middelen wordt bijgedragen, en of het project afwijkt van de normale activiteiten van de aanvrager.

Het geld dat aan cultuur en natuur in de regio kan worden gegeven, komt van de BankGiro­ Lote­rij, Nederlandse Loterij, de CultuurFondsen op Naam van particulieren, stichtingen en bedrijven, donaties en de jaarlijkse collecte Anjeractie.

NIEUWE AANVRAGEN Nieuwe verzoeken voor ondersteuning kunnen het gehele jaar door worden gedaan voor bijzondere projecten in Gelderland. Op www.cultuurfonds.nl/gelderland staat alle informatie over aanvragen bij het Cultuurfonds Gelderland.