• Voor de Pianowandeling 2017 kreeg de organisatie 1400 euro toegekend

    John Verhagen

Cultuurfonds Gelderland steunt Culemborgse projecten

CULEMBORG Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft aan 67 projecten op het gebied van cultuur en natuur een totaalbedrag van € 189.628 toegekend. Voor Culemborg gaat het om 1400 euro voor de Stichting Pro Piano ten behoeve van de Pianowandeling Culemborg 2017; 1000 euro voor de Stichting De Roos van Culemborg voor de uitvoering Sint Nicolaas Cantate van B. Zweers en 3500 euro voor de Stichting De Gelderland voor de theaterproductie The secret agent.

Alle toegekende bijdragen zijn garanties. De afrekening gebeurt achteraf; het fonds draagt namelijk alleen bij in tekorten.

De deadline voor de laatste ronde van 2017 is 23 oktober. Aanvragen kunnen worden ingediend voor bijzondere projecten en voor investeringen op het gebied van cultuur en natuur.  

Het geld is onder meer afkomstig van de Lotto en de BankGiro­Lote­rij, donaties en een col­lecte die onder de naam Anjeractie wordt gehou­den. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het Prins Bernhard Cultuurfonds zich in voor cultuur en natuur­. 

Voor meer informatie kunnen belangstellenden zich wenden tot de website www.cultuurfonds.nl of het bureau van de afdeling Gelderland: (026) 359 8635.