• Elisabeth Weeshuis Museum

Cultuurfonds wijst 9100 euro toe aan Culemborgse projecten

CULEMBORG Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft voor 60 projecten op het gebied van cultuur en natuur een totaalbedrag van € 191.000 toegekend. Enkele toekenningen zijn gedaan uit de CultuurFondsen op Naam het Coulissenfonds en het Palet Fonds. Culemborgse projecten kregen in totaal 9100 euro toegewezen.

Het gaat om 2000 euro voor het concert Listen! van Stichting For the Road, 2.500 euro voor de aankoop van het schilderij De aanbidding van de herders van Paulus Moreelse door de Stichting Elisabeth Weeshuis Museum; 600 euro voor de NVWC voor de aankoop van een vleermuisdetector en 4000 euro voor de manifestatie LOCO van Stichting De Gelderland.

Het budget dat het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland in 2016 beste­den had is nagenoeg opgebruikt met in totaal 296 toekenningen met een totaalbedrag van € 746.389. Dit geld was onder meer afkomstig van de Lotto en de BankGiro­Lote­rij, donaties en een col­lecte die jaar­lijks in mei onder de naam Anjeractie wordt gehou­den.  

Een CultuurFonds op Naam

Een CultuurFonds op Naam is een moderne vorm van cultuurmecenaat: een bijzondere manier om cultuur, natuur en wetenschap in Nederland te ondersteunen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt particulieren,  stichtingen,  en bedrijven die mogelijkheid. Een CultuurFonds op Naam komt tot stand via een schenking of bij testament.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het Prins Bernhard Cultuurfonds zich in voor cultuur en natuur­. 

Voor meer informatie kunnen belangstellenden zich wenden tot de website www.cultuurfonds.nl of het bureau van de afdeling Gelderland: 026-359 8635.