• Robin van Lonkhuijsen

Daling WW Rivierenland loopt in de pas

CULEMBORG In augustus daalde de WW in Rivierenland iets sterker dan landelijk. Vergeleken met een jaar geleden is de WW in deze regio precies even hard gedaald als landelijk.  De WW daalt in vrijwel alle sectoren.

In augustus telde Rivierenland 4.363 WW-uitkeringen. Dat is een daling van 0,8% (-35 uitkeringen) ten opzichte van juli. Landelijk daalde de WW afgelopen maand met 0,6% iets minder hard.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland met 15,1% gedaald. Dat is precies even sterk als de landelijke daling over het afgelopen jaar.

In Rivierenland daalde de WW de afgelopen maand in de meeste sectoren. Een stijging van de WW zien we in slechts enkele sectoren, zoals landbouw en onderwijs. In absolute aantallen is het aantal WW-uitkeringen in die sectoren afgelopen maand echter met slechts enkele tientallen gestegen. Een stijging in het onderwijs is gebruikelijk tussen twee schooljaren in. De verwachting is dat die stijging in de komende maanden vanzelf weer zal verdwijnen. Vergeleken met een jaar geleden is de WW vooral lager in de bouw, handel, vervoer & opslag, uitzendwezen en zorg & welzijn.