• Brigitte Vergouwen

De Meerlaan krijgt jongerenruimte

CULEMBORG ,,Samen met diverse jongeren uit zowel Oost als West hebben we met ElkWelzijn rond de tafel gezeten en besproken wat zij vinden van het idee om één ruimte voor alle jongeren te hebben. Zij zijn enthousiast en hebben meegedacht over de inrichting van deze nieuwe ruimte", vertelt Fouad Sidali, wethouder en portefeuillehouder Jeugd.

door Brigitte Vergouwen

Aan de Meerlaan in de voormalige werkplaats van KleurrijkWonen komt een multifunctionele jongerenvoorziening. Dit is in het gebouw waarin ook ElkWelzijn is gevestigd. Gemeente Culemborg heeft dit besloten in overleg met ElkWelzijn, diverse jongeren en omwonenden. Het gaat om een multifunctionele jongerenvoorziening waar jongeren zelf activiteiten kunnen ontplooien en waar meer maatwerk kan worden geleverd in de ondersteuning van de jongeren.

TREFFER EN SALAAMANDER De nieuwe jongerenruimte komt in de plaats van de Treffer en de jongerenruimte in de Salaamander. De Treffer voldoet niet meer aan de (bouwtechnische) eisen van deze tijd en staat op de nominatie voor sloop. De jongerenruimte in de Salaamander is in zijn huidige vorm te klein en minder geschikt om het contact met jongeren te kunnen onderhouden. Deze ruimte komt in de verhuur.

Sidali: ,,Het is belangrijk dat we als gemeente niet alleen zicht hebben op de problemen die jongeren hebben, maar dat we hun ook kansen kunnen bieden om problemen te voorkomen en aan te pakken. Dat betekent dat we weten welke problemen er spelen, van geestelijke gezondheid tot schulden en dat we zien welke kansen de omgeving van een jongere kan bieden om problemen te voorkomen en aan te pakken. Daarbij betrekken we actief het onderwijs, jongerenwerk en andere professionals evenals ouders. Een centraal gelegen jongerenvoorziening kan daar een grote bijdrage aan leveren en sluit goed aan bij het doel om iedere Culemborgse jongere de mogelijkheid te bieden op het maximaal benutten van zijn/haar kansen. Als de raad budget beschikbaar stelt verwachten we dat de opening in mei 2018 is. "

Voor het realiseren van de nieuwe jongerenruimte is een verbouwing nodig. Kosten hiervoor, inclusief plaatsing veiligheidscamera zijn 86.000 euro. Dit staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 15 februari.

RUSTIGE ACTIVITEITEN EN ONDERSTEUNING Annerieke van der Vegt, directeur bestuurder ElkWelzijn zegt blij te zijn met de mogelijke komst van de jongerenruimte ,,De centrale jongerenruimte komt in het achterste deel van het gebouw. De ruimte is groot en biedt veel mogelijkheden. Meer dan we tot nu toe in de Treffer of in de Salaamander hadden. Er komen verschillende ruimtes zodat er ruimte is voor rustige activiteiten en ondersteuning. Denk aan huiswerkbegeleiding, het beantwoorden van hulpvragen zoals toekomstvragen en het vinden van een stageplek. En ruimte voor de activiteiten georganiseerd door de jongeren. De jongerenruimte is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. De jongeren organiseren met ondersteuning van de jongerenwerkers van ElkWelzijn zoveel mogelijk zelf de activiteiten in de jongerenruimte."