• Volgens de organisatoren werd de thema-avond 'Zonder gedoe van A naar B' goed bezocht door inwoners uit heel Culemborg.

    Eigen foto VVD

De toekomst van de Culemborgse verkeersstromen: 'Zonder gedoe van A naar B'

CULEMBORG Op maandag 24 juni is in het stadhuis de beeldvormende avond over de nieuwe GVVP, het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. De raad gaat de keuzes en dilemma's over de mobiliteit op een rij zetten en prioriteiten aanbrengen. Om de juiste afwegingen te maken zijn belangengroepen, zoals de fietsersbond, ouderenbonden en -verenigingen, scholen, OV-vervoerders voor deze avond uitgenodigd. De bijeenkomst is openbaar en inwoners zijn welkom.

door Tanja Moody

Ter voorbereiding organiseerde (oppositiepartij) VVD twee informatieavonden. Uit de eerste avond op 18 april 2018 kwam een klankbordgroep van betrokken inwoners voort, die regelmatig bij de gemeente aanschuift. De tweede avond, afgelopen donderdag, had als thema: 'Zonder gedoe van A naar B'. Tijdens de avond werd door Erik van Garderen uitleg gegeven over de werkwijze van de klankbordgroep, VVD-commissielid Jasper van Everdingen vertelde over de historische ontwikkelingen en Roger van Asselt over de resultaten van de online inventarisatie. VVD-fractievoorzitter Han Braam geeft aan dat het mobiliteitsplan voor de lange termijn is. Voor alle ideeën moet politiek draagvlak zijn en moeten financiële afwegingen worden gemaakt.

In werkgroepen werd gediscussieerd rondom vijf thema's: mobiliteit gemotoriseerd verkeer, mobiliteit ongemotoriseerd verkeer, Culemborg Koopstad, spoorse doorsnijdingen en bereikbaarheid Culemborg. Volgens de aanwezigen zijn de belangrijkste punten voor het nieuwe mobiliteitsplan: ruim baan voor fietser, gemotoriseerd en langzaam verkeer scheiden en niet beperken, voetgangers veilig op eigen trottoir, de verkeersveiligheid vergroten door de zichtbaarheid op kruisingen/rotondes te verbeteren en met het oog op de ligging van Culemborg aan de Lek aandacht voor een veilige en snelle evacuatie.

SUGGESTIES Gemotoriseerd verkeer wordt via de Noord-Zuid-verbindingen naar de N320 geleid. Er komt een uitbreiding met de 'Zump' en 'Stokwegvis' opties als volwaardige aansluitingen op de N320. Ook de afslag 'Beesdeweg' moet een aansluiting met de N320 krijgen en ingericht als Noord-Zuid-ontsluiting naar Otto van Reesweg. Voor het ongemotoriseerde verkeer is de suggestie om fietsforenzen vanuit oost-, west- en zuidzijde te laten aansluiten op het in de richten fietspad 'Bruggemanpad' aan de oostzijde van het spoortalud, in het verlengde van de noord-zuidas van Culemborg. En die op termijn laten aansluiten middels een fietsbrug over de Lek. Verder wil men meer spoorse-doorsnijdingen voor het fietsverkeer oost-west.

KEUZEVRIJHEID De binnenstad moet autoluw blijven en de Markt verkeersvrij. Er zou onderzoek moeten komen naar de verplaatsing van de veerpont naar het verlengde van de Weidsteeg. Binnen Culemborg, vanuit de wijken, wil men keuzevrijheid in vervoersmiddel om de buren en faciliteiten in Culemborg te kunnen bereiken. Verder: eenduidige inrichting van (hoofd) ontsluitingswegen met 50 km-snelheid, overige wegen 30 km-gebied en goede, veilige passage mogelijkheden voor (grote) landbouwvoertuigen van oost naar west m.b.t. het spoortalud.

Aanmelden: griffie@culemborg.nl