Deadline vrijdag 12.00 uur

CULEMBORG In verband met Pinksteren is de deadline voor aankondigingen in de Culemborgse Courant vrijdag 13 mei om 12.00 uur. Voor die tijd kunt u uw nieuwsberichten naar ons mailen (Culemborgse.Courant@bdu.nl) en

activiteiten aankondigen via Deel je nieuws op onze website www.culemborgsecourant.nl Nieuwsberichten van activiteiten in het weekend moeten uiterlijk zondagavond 20.00 uur bij de redactie binnen zijn.