• Martin Smaling
  • Nelly Hofman
  • Nelly Hofman
  • Nelly Hofman
  • Nelly Hofman
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling

Dijkverzwaring raakt randje binnenstad

CULEMBORG Waterschap Rivierenland versterkt twintig jaar na de grootschalige evacuatie van de inwoners uit het rivierengebied voor de tweede keer de Lekdijk.

Tussen Hagestein en Opheusden bevinden zich een aantal zwakke plekken die de komende tijd worden aangepakt. De werkzaamheden hebben het randje van de binnenstad bereikt, nu bij de parkeerplaats Palumbus grote wallen grond en zand zijn neergelegd.

De grond die is gestort, wordt voorbelasting genoemd en is bedoeld om de ondergrond door het extra gewicht te laten samendrukken. Dit gebeurt uit voorzorg, om te voorkomen dat de grond pas na de verzwaring samendrukt en er verzakking in de dijk ontstaat. De grondwallen blijven enkele maanden liggen, alvorens de dijk definitief wordt afgewerkt.

De voorbelasting neemt een deel van het parkeerterrein Palumbus in beslag. Tot teleurstelling van bezoekers van de binnenstad, omdat het gratis parkeerplaatsen betreffen en het daar toch altijd al zoeken is naar een plekje voor de auto. Al is het tijdelijk, de roep om in de binnenstad weer auto's toe te laten of om te stoppen met betaalde parkeerplaatsen laait weer op.

Zodra de dijkverzwaring is afgerond, is het de bedoeling dat het parkeerterrein van Palumbus opnieuw ingericht wordt. De tijdelijke "schaarste" aan gratis parkeerplaatsen wordt niet gecompenseerd.