• Surpluus
  • Surpluus
  • Surpluus

Dit weekend nog te zien: Pinokkio, een knotsgek avontuur

CULEMBORG Afgelopen weekend heeft Surpluus de eerste drie voorstellingen van Pinokkio gespeeld op fort Werk aan het Spoel, Goilberingerdijk 40. In een knotsgek avontuur laten de spelers zien wat ze in huis hebben: de scherpe dialogen komen volledig tot hun recht in een speelveld vol verkleedpartijen, dubbelrollen, leedvermaak, humor en poppenkast. Van de mogelijkheden die de locatie bij Werk aan het Spoel biedt, wordt dankbaar gebruik gemaakt. Dolle figuren komen uit verschillende hoeken en gaten te voorschijn. Ondertussen probeert Pinokkio op te groeien als een brave jongen.
Dit weekend volgen de laatste voorstellingen, en wel op zaterdag 25 mei, 19.30 uur en zondag 26 mei vanaf 14.00 uur . Regie
Ivo Feuth, spel: Elly Teiwes, Marjolein van den Berge, Gab Franken, Michiel Kok, Jaap Bakker, Joost de Hart, Lisette Horbeek en Mathilde van den Berg.  Sneak previews: Hans Krepel. Tekst:  Ko van den Bosch

Reserveer kaarten hier.