• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Dochter verrast Heinz Friesen bij jubileumconcert

CULEMBORG In de Sporthal Parijsch werd zaterdag een groots jubileumconcert gegeven door de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes als hommage aan haar dirigent Heinz Friesen. De zaal zag er feestelijk uit met vele foto's van de jubilaris. Presentator Jurriën van der Veer heette iedereen van harte welkom en natuurlijk als speciale genodigden de familie Friesen en de vele vrienden en kennissen van de dirigent.

Na de opening werd het concert geopend met de Raymond Ouverture, een schitterend werk van Ambroise Thomas dat 40 jaar geleden ook op het programma stond tijdens het eerste concert van Pieter Aafjes onder leiding van Friesen. In het tweede deel haalde Friesen alles uit zijn orkest en vol vuur werd naar het slot toe gespeeld.

Al 60 jaar speciale vriend van Heinz Friesen, de fluitist Raymond Delnoye, was uitgenodigd om het Andante voor Fluit en orkest van Mozart uit te voeren. De 75-jarige fluitist excelleerde deze avond in dit werk op zijn houten fluit.

Voor de pauze kreeg de burgemeester Roland van Schelven het woord om de jubilaris namens de gemeente Culemborg toe te spreken, waarin hij nog eens wees op de onschatbare waarde die het orkest heeft binnen de gemeente en waar Heinz Friesen zeker toe heeft bij gedragen. Daar de 80-jarige maestro al bijna alle onderscheidingen heeft die er te behalen zijn, had de burgemeester toch een passend cadeau: een miniatuur van het Culemborgse stadhuis, voor de jubilaris.

Na de pauze werd het publiek meegenomen naar Schotland. Met eerst een optreden van de Saint Anthony Pipeband, gezamenlijk met orkest. Vervolgens een moment van rust voor de jubilarissen voor de toespraak van de voorzitter van de KNMO, Bart van Meijl, die wees op de invloed die een dirigent op een orkest kan hebben. Namens de bond huldigde hij Heinz Friesen met de Europese onderscheiding, het gouden CISM-kruis van verdienste.

Vervolgens bracht Raymond Delnoye nog een speciale muzikale hulde aan zijn vriend. Erevoorzitter Mari Woerdenbach had een speciale verrassing voor de jubilaris geregeld. Hiervoor waren in het geheim repetities geweest. Mezzosopraan Valerie Friesen, de dochter van Heinz, die veel furore maakt in binnen- en buitenland als operazangeres, had namelijk nog nooit in Culemborg met haar vader opgetreden. Ze verraste hem volledig door samen met het orkest o.l.v. Arjan Gaasbeek een aria te zingen van Gustav Mahler "Wer hat dies liedl erdacht". Een ovationeel applaus voor deze geweldige zangeres, waarop Jurriën van der Veer terecht zei. ,,Heinz hoe heb je dit voor ons verborgen kunnen houden?"

Tot slot werd de jubilaris toegesproken door de voorzitter van Pieter Aafjes, Kees Hilhorst. Hij wees nog eens op de grote betekenis die Heinz Friesen de afgelopen 40 jaar voor het orkest heeft gehad, waarbij hij het in die jaren heeft gevormd tot een volwaardig symfonisch blaasorkest. Namens de vereniging overhandigde hij de jubilaris een platenspeler, daar hij nog graag een LP draait. En van grote persoonlijke waarde voor een jubilaris, een speciaal in brons gegoten beeld van een dirigent.

Natuurlijk werd de finale door Heinz Friesen zelf gedirigeerd. Het bekende Pomp and Circumstance en de mars Stars and Stripes werden voor een laaiend enthousiast publiek gespeeld. Een minutenlange staande ovatie was de beloning voor orkest en zeker voor de jubilerende dirigent. Na het dankwoord aan de sponsors, mensen achter de schermen en het uitreiken van de bloemen aan de dirigenten en solisten kwam een einde aan een groots jubileumconcert 'Hommage aan Heinz Friesen'.