Doe mee(r) regeling 2016

CULEMBORG Om het mogelijk te maken dat zelfstandig wonende ouderen in Culemborg met een kleine beurs mee kunnen blijven doen aan sociale activiteiten is er in Culemborg de Doe Mee(r) regeling. De regeling wordt ook in 2016 voortgezet en is bedoeld voor inwoners van Culemborg vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. De regeling kan ingezet worden om financiële drempels voor activiteiten te verlagen. De uitvoering van de Doe mee(r) regeling is in handen van ElkWelzijn en partners.

De regeling kan worden gebruikt:

- om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis, alleen of in (georganiseerd) gezelschap van anderen.

- voor kosten die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie.

- voor maaltijden buiten de deur en/of een kopje koffie of thee buiten de deur.

Een aanvraag moet worden ingediend door een intermediair. Een intermediair is bijvoorbeeld de ouderenadviseur van ElkWelzijn, een daartoe aangewezen medewerker van het algemeen maatschappelijk werk (de zichtbare schakels) of een medewerker van de formulierenbrigade.

Het beschikbare bedrag per individu is maximaal €120,-. Het bedrag wordt in overleg met de aanvrager beschikbaar gesteld op een passende wijze. Voor 2016 stelt de gemeente in totaal €14.000,- beschikbaar. Voor de aanvragen geldt op=op. Aanvragen die niet meer gehonoreerd kunnen worden, komen in het volgende kalenderjaar als eerste in aanmerking voor een bijdrage.